Przejdź do treści

Katalogi zdigitalizowane

Aby uzyskać kompletną informację o zbiorach bibliotecznych zaleca się łączenie przeszukiwania katalogów zdigitalizowanych z przeszukiwaniem katalogu komputerowego BUWR. Katalogi zdigitalizowane, w większości przypadków, są katalogami zamkniętymi, nie uzupełnianymi o nowe informacje, toteż katalog komputerowy należy przeszukiwać jako pierwszy.


Zbiorów ogólnych

Zbiorów specjalnych

Katalogi historyczne

Katalogi bibliotek specjalistycznych