Przejdź do treści

Katalog rękopisów biblioteki przy kościele św. Bernardyna we Wrocławiu

Akc. 1967/6
Wejście do katalogu


Katalog rękopisów biblioteki przy kościele św. Bernardyna we Wrocławiu, (BB), sporządzony w 1847 r., z późniejszymi uzupełnieniami, zmianami i uwagami. Podaje krótkie informacje o treści rękopisów, sygnatury w BB oraz, dopisane po 1865 r., nowe sygnatury Biblioteki Miejskiej.
Pierwotny układ katalogu: trzy grupy oznaczone Jur. V pr. 1, Jur. V pr. 2, Scrinium Mühleneronianum, każda w podziale na formaty, w kolejności sygnatur BB. Kolejność sygnatur Biblioteki Miejskiej jest inna.
Na końcu dodane późniejsze nabytki, oznaczone tylko nowymi sygnaturami Biblioteki Miejskiej.