Przejdź do treści

Katalog fotograficzny Oddziału Starych Druków (XVI w. - XVIII w.) prowizoryczny (częściowo wyhasłowany)

W Oddziale Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu znajdują się cztery wzajemnie się uzupełniające ciągi katalogów alfabetycznych:

  1. katalog fotograficzny w pełni opracowany (wyhasłowany) [Wejście] [Więcej informacji]

  2. katalog fotograficzny częściowo wyhasłowany [Wejście] [Więcej informacji]

  3. katalog fotograficzny tzw. zerówek [Wejście] [Więcej informacji]

  4. katalog kartkowy dawnej Biblioteki Gimnazjum Brzeskiego [Wejście] [Więcej informacji]

Aby uzyskać miarodajną informację o zasobie starych druków zaleca się łączenie przeszukiwania Katalogu Komputerowego BUWR z przeszukiwaniem czterech katalogów zdigitalizowanych.


Katalog fotograficzny Oddziału Starych Druków (XVI w. - XVIII w.) prowizoryczny (częściowo wyhasłowany)
Wejście


W 1959 r. opracowano projekt katalogu fotograficznego opartego na fotokopiach stron tytułowych starych druków, uzupełnianych niezbędnymi danymi bibliograficznymi. Katalog fotograficzny miał przyspieszyć opracowanie starych druków i tym samym szybciej umożliwić udostępnienie zbioru starych druków czytelnikom.


Zawartość
W katalogu tym znajdują się:
1) zbiory dawnej wrocławskiej Biblioteki Miejskiej (Biblioteka ta powstała w 1865 r. z połączenia trzech publicznych księgozbiorów ewangelickich, mieszczących się przy kościele św. Elżbiety, św. Marii Magdaleny i św. Bernardyna (szczegółowy opis na stronie domowej OSD).
2) druki XVII w. z dawnej wrocławskiej Biblioteki Uniwersyteckiej oraz ze zbiorów zabezpieczonych (za wyjątkiem druków XVII w. pochodzących z bibliotek historycznych),
3) druki XVIII w. z dawnej wrocławskiej Biblioteki Uniwersyteckiej oraz ze zbiorów zabezpieczonych (za wyjątkiem druków z XVIII w. pochodzących z bibliotek historycznych).


Opis
Katalog prowizoryczny jest tylko częściowo wyhasłowany, jednakże duża ilość kart katalogowych nie ma wpisanego hasła ani niezbędnych danych bibliograficznych.

Fotograficzna karta katalogowa zawiera po lewej stronie fotokopię strony tytułowej dzieła.
Sześć kolejnych cyfr po prawej stronie u góry fotograficznej karty katalogowej stanowi obowiązującą obecnie sygnaturę dzieła.
Hasłem tytułowym jest rzeczownik gramatycznie nadrzędny tj. podmiot tytułu.

Np.
dla tytułu: ”Von der Jesuiten Geheimsten Sachen Kurtze Relation ...” będzie to rzeczownik:
"RELATION” – sygn. 308713

dla tytułu: ”Erfurtische gelehrte Zeitung auf das Jahr 1782” będzie to rzeczownik: ”ZEITUNG” – sygn. 521843 [w naszym katalogu fotograficznym prowizorycznym nie jest wyhasłowane, ale karta włączona jest we właściwym porządku alfabetu]

dla tytułu: ”Thalami Camperi-Assigiani, Votiva Acclamatio ...” będzie to rzeczownik: "ACCLAMATIO” – sygn. 533748


Uwagi
Korzystanie z katalogu fotograficznego prowizorycznego, szczególnie w tych partiach, których karty nie są wyhasłowane, jest utrudnione, a mianowicie:
a) hasło ukryte w tekście na fotokopii, powoduje czasem konieczność mozolnego szukania,
b) często teksty jednego autora rozrzucone są w kilku miejscach, jeśli zdarzy się kilka odbiegających od siebie form tego samego nazwiska,
c) brak wykazania zasobu przy drukach wielotomowych i czasopismach,
d) brak widocznego znaku, czy karta jest kartą główną czy odsyłaczem.
Ponadto, niektóre dzieła wydane anonimowo, w przypadku kart nie wyhasłowanych, w szeregu alfabetycznym znajdują się pod tytułem, chociaż autorów można rozwiązać.