Przejdź do treści

Historia budowy nowego gmachu


Podstawowe zespoły funkcjonalne obiektu

  • przechowywanie zbiorów: druków nowych ok. 4 000 000 woluminów w części głównej oraz ok. 500 000 – w części zbiorów specjalnych,

  • udostępnianie zbiorów: informatorium, katalogi, czytelnie, wypożyczalnie, magazyny z wolnym dostępem do półek, czytelnie indywidualne,

  • zespół dydaktyczno-konferencyjny: sale audytoryjne, wykładowe i seminaryjne, ekspozycja zbiorów: sala wystawowa,

  • oddziały podstawowe: gromadzenia, opracowania, konserwacji itp.,

  • oddziały pomocnicze: administracja, techniczny, ochrony i inne,

Charakterystyka obiektu:


powierzchnia pomieszczeń budynku 37.652 m2
w tym:
- powierzchnia pomieszczeń biblioteki 22.077 m2
- powierzchnia pomieszczeń usługowych 992 m2
- powierzchnia pomieszczeń pomocniczych 14.583 m2
powierzchnia zabudowy 7.686 m2
kubatura budynku 179.861 m3
powierzchnia terenu opracowania 2,2 ha
liczba czytelników (miejsca w czytelniach i salach) 1.000
liczba pracowników biblioteki planowana w projekcie - 250;
rzeczywista - 200

Kalendarium budowy nowej Biblioteki

1982 Uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie budowy nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej.

1988 Powstanie Społecznego Komitetu Budowy Nowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu pod przewodnictwem prof. Jana Kosika.

1997 Reorganizacja Społecznego Komitetu, powołanie nowych członków i nowego Zarządu pod przewodnictwem prof. Henryka Ratajczaka.

1999 Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie projektu architektonicznego budynku Biblioteki Uniwersyteckiej.
I nagroda realizacyjna – projekt zespołu autorskiego z Warszawy w składzie: Jacek Rzyski, Jerzy Ruszkowski, Jacek Kopczewski.

2001 Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę.
Główny projektant: arch. Jacek Rzyski.

2002 Uchwała Sejmu RP w sprawie jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego, m.in. popierająca budowę nowego gmachu Biblioteki.

2002 Podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę Biblioteki Uniwersyteckiej. Podpisy złożyli: Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna Łybacka, Minister Nauki i Przewodniczący KBN prof. Michał Kleiber, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Nowej Biblioteki Uniwersyteckiej prof. Henryk Ratajczak, Wojewoda Dolnośląski Ryszard Nawrat, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Zdzisław Latajka.

2003 Rozstrzygnięcie przetargu na generalnego wykonawcę budowy; podpisanie kontraktu na budowę biblioteki z kielecką firmą budowlaną Mitex. Od maja do grudnia wykonano prace fundamentowe oraz dwie kondygnacje budynku, roboty w obrębie instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych. Od 3.09. do 8.10. prowadzono na terenie budowy ratownicze badania archeologiczne w związku z natknięciem się w trakcie prac zimnych na cmentarzysko szkieletowe (datowane przez archeologów na ok. XIV-XVII w.).

2004 Roboty budowlane: zakończono montaż konstrukcji żelbetowej; rozpoczęto montaż pokrycia dachowego i elewacji kamiennej budynku. Roboty w obrębie instalacji sanitarnych: przystąpiono do montażu systemu wentylacji; wykonano komorę fumigacyjną. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych: wykonano instalację odgromową, zamontowano puszki do opraw oświetleniowych.

2005 Stan realizacji budowy: roboty budowlane – 88%; roboty wykończeniowe – 41%; roboty instalacji sanitarnych – 32%, roboty instalacji elektrycznych – 19%.

2006 Zerwanie umowy z głównym wykonawcą (maj). Spór w sprawie rozliczeń finansowych rozstrzygać się będzie w sądzie.

2007 Wstrzymanie budowy Biblioteki w związku z postępowaniem sądowym. Przeprowadzono inwentaryzację stanu budynku. Przetarg na inwestora zastępczego.

2008 Ogłoszenie przetargu na dokończenie budowy Biblioteki. 23.10.2008 podpisanie umowy z firmą SKANSKA S.A.

2009 Kontynuacja robót budowlanych, mechanicznych i elektrycznych, m.in.: dokończenie wykładzin kamiennych z płyt z piaskowca, gładzie sufitowe i malowanie sufitów, tynkowanie pomieszczeń, instalacje grzejników c.o., montaż instalacji tryskaczowej i instalacji gaszenia gazami.

2010 Dalsze prace budowlane, elektryczne i mechaniczne, m.in.: wykonanie posadzek wraz z wykończeniem podłóg kamieniem, gresem, wykładziną i żywicą, montaż sufitów podwieszanych i stolarki drzwiowej, rozpoczęcie wykonywania wszystkich instalacji niskoprądowych, okablowanie strukturalne, systemy sygnalizacji alarmowej, układanie przewodów zasilających, montaż elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz elementów instalacji sieci sanitarnej.

2011 Zakończenie budowy. 15 grudnia 2011 r., wraz z pozwoleniem na użytkowanie, gmach Biblioteki został przekazany pod zarząd Uniwersytetu.

2012 25.01. JM Rektor UWr dokonał uroczystego otwarcia nowego gmachu Biblioteki
Wobec braku środków finansowych na wyposażenie budynku Rektor podjął decyzję o etapowaniu przeprowadzki. Przygotowano plan i kosztorys I etapu przeprowadzki. IV kwartał 2012 r. - JM Rektor przydzielił w nowym budynku pomieszczenia dla Archiwum UWr (magazyn prac magisterskich) oraz tymczasowo dla pracowników Działu Przygotowania Inwestycji i Remontów oraz działu Realizacji Inwestycji.

2013 lipiec - rozstrzygnięcie przetargu na usługi transportowe.
sierpień - zakończono przeprowadzkę wszystkich oddziałów wewnętrznych Biblioteki pracujących w budynku przy ul. Karola Szajnochy 10 (meble biurowe, w tym wielkogabarytowe i zabytki ruchome, księgozbiory podręczne w pracowniach, sprzęt komputerowy). Rozpoczęto przeprowadzkę magazynu gazet.
wrzesień - Biblioteka Uniwersytecka przyjmuje nowy adres do korespondencji: ul. Fryderyka Joliot-Curie 12.
2013-2019 Etapowa przeprowadzka do nowego gmachu


Budowa nowej Biblioteki