Przejdź do treści

Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, tzw. katalog Friedricha

Wejście do katalogu


Johann Christoph Friedrich był pierwszym kustoszem nowoutworzonej Biblioteki Uniwersyteckiej. W latach 1821-1823 opracował wykaz ponad 2000 rękopisów . Ułożył je wg działów: I - teologia (m.in. rękopisy biblijne, liturgiczne, kazania), II - prawo, III - medycyna, IV - varia (m.in. historia, filozofia, filologia), i formatów: F - folio, Q - kwarto, O - oktawo, D - duodecimo, a w ich ramach wg numerus currens.
Sygnatury przez niego utworzone np. I F 3 oznaczają: I - teologia, F - format folio i 3 - kolejny numer w tym dziale i formacie.