Katalogi dzieł artystycznych dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu