Przejdź do treści

Katalog sztambuchów dawnej Biblioteki Miejskiej

Wejście do katalogu


Przedwojenny katalog sztambuchów Biblioteki Miejskiej uzupełniono o dopisane na marginesach aktualne sygnatury zachowanych rękopisów.
Również w znajdującym się na ostatnich kartach indeksie właścicieli tzw. ptaszkiem oznaczono sztambuchy, które przetrwały wojnę, wraz z numerami stron, na których znajdują się ich opisy.