Przejdź do treści

Zdigitalizowany katalog cząstkowy ekslibrisów

Wejście


Zawartość

Katalog autorski Stanisława Kozaka (1943-2004) zainicjowany w 1991, przerwany w 1993, obejmuje część nowożytnych, nowoczesnych i współczesnych ekslibrisów europejskich od XVI do XX wieku w formie egzemplarzy luźnych, tek, albumów i albumów sztucznych, stanowiących zbiór specjalny w ilości 2652 jednostek oznaczonych 2149 sygnaturami od 10001 do 12149 (pozostałe ekslibrisy w Oddziale Zbiorów Graficznych, znajdują się w drukach zwartych i ciągłych i ujęte w ich katalogach).

Opis

Katalog topograficzny (sygnaturowy) ekslibrisów autorów śląskich i niemieckojęzycznych od XVI do XX wieku, od sygnatury 10001 do 10994 wyłączając nr 10426 oraz autorów polskich i europejskich od nr 11717 do nr 11971. Hasłem wyszukiwawczym jest sygnatura (nr inwentarza).

Schemat karty katalogu topograficznego ekslibrisów:

Sygnatura (numer w inwentarzu)

Nazwisko, imię i daty biograficzne autora (grafika)

Tytuł oryginalny

Datowanie

Opis motywu (treść)

Sygnatura (autograf) autora

Technika, wymiary w cm

Uwagi

Katalog alfabetyczny według autorów ekslibrisów zawiera 1248 pozycji od sygnatury Inw. eksl. 10001 do 10994, wyłączając nr 10426. Obejmuje autorów anonimowych (120 kart na początku) od pozycji: 10845/ Ex Libris Annemarie Erfurth, uporządkowanych według danych dodatkowych, głównie chronologicznych i topograficznych do pozycji: 10041/ Artysta nieznany - Śląsk XX w., poprzez monogram: 10046/ AF, do regularnego ciągu alfabetycznego, od pozycji: 10800/ Ade Mathilde, zakończonego na pozycji: 10035/ Żukowski Michał.

Karta katalogowa układu alfabetycznego według autorów jest identyczna z kartą układu topograficznego, przy czym tu hasłem jest nazwisko autora (artysty) lub określenia pozycji anonimowych: Artysta nieznany, Autor nieznany, Autor nieznany - Śląsk i. in. lub brak haseł jak w przypadku pierwszych sześciu pozycji.

Katalog alfabetyczny właścicieli ekslibrisów zbiorowych i indywidualnych od Aass Assbjorn do Żurowski Tadeusz i dodatkowego Bibliothek Deutsches Polen Instytut. Hasłem wyszukiwawczym jest nazwa (nazwisko) właściciela znaku.

Schemat karty katalogu alfabetycznego właścicieli ekslibrisów:

Odsyłacz do sygnatury (numeru w inwentarzu) katalogu topograficznego

Nazwisko, imię i daty biograficzne właściciela

Tytuł oryginalny

Opis motywu (treść)

Projekt (nazwisko, imię i daty biograficzne autora)

Datowanie

Technika, wymiary w cm

Uwagi


Uwagi

Jednostką katalogową, niezależnie od tego, czy ekslibris jest dziełem pojedynczym, elementem teki lub albumu, jest zawsze jedna odbitka (wizerunek). Informacje o przynależności egzemplarza do zbioru (teki, albumu), znajdują się na karcie katalogowej w uwagach.

Prawidłowy zapis sygnatur zawiera pominięty na kartkach katalogu skrót „Inw. eksl.” (Inwentarz ekslibrisów), poprzedzający numer.

W katalogu właścicieli stosujemy konkordancje:

Inw. eksl. 11915 – 11919 = Inw. eksl. 12021 - 12025

Inw. eksl. 11920 – 11971 = Inw. eksl. 12026/1-52

Pomocą dla czytelnika są katalogi publikowane części ekslibrisów śląskich i niemieckojęzycznych:

1. Persönlichkeitszeichen. Exlibris Deutscher Künstler des 19. und 20. Jahrhunderts aus der Sammlung der Universitätsbibliothek Breslau. Berlin 1993 (Katalog Wystawy 200 ekslibrisów w Obere Galerie w Berlinie od 20 lipca do 15 sierpnia 1993).

2. Signum Libri Decor um. Wrocław i wrocławianie w dawnym ekslibrisie. Katalog wystawy w Muzeum Miejskim Wrocławia w listopadzie 2002. Wrocław 2002 (17 ekslibrisów z BUWr).

3. Arcydzieła ekslibrisu europejskiego końca XIX i początku XX wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Katalog wystawy 202 ekslibrisów (reprodukcje) w Uniwersytecie Wrocławskim, maj-październik 2006).