Przejdź do treści

Inwentarz zbioru korespondencji i autografów dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Wejście do katalogu


Zbiór korespondencji i autografów dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej dopiero w 1958 roku powrócił do Wrocławia z Gosudarstvennej Biblioteki w Moskwie. Obejmuje on 13 761 jednostek i jest podzielony na następujące zespoły: Roux, Förster, Haase, Holtei, Lummer, Brie, Hauptmann, Hillebrandt, Hoffmann i Bölsche. Zbiór korespondencji Bölschego, ze względu na jego objętość, podzielono na mniejsze podzespoły wg następujących kategorii: Przyrodnicy, Naukowcy, Artyści, Pisarze, Nakładcy, Współcześni, Häckel, Hauptmann. Wyodrębniono również zbiory pod nazwą „Autografy” oraz „Korespondencja 18 w.” Autografy są to listy różnych osób, zbyt nieliczne, aby tworzyć z nich odrębne zespoły. W poszczególnych kolekcjach korespondencja uporządkowana jest alfabetycznie wg nazwisk nadawców. Inwentarz ma postać maszynopisu podzielonego na 2 tomy. Opis listu składa się z jego numeru inwentarzowego, sygnatury, nazwy nadawcy, odbiorcy, daty i miejsca nadania, oraz określenia rodzaju korespondencji (np. k.pocztowa, list). W obrębie każdego zespołu zastosowano sygnatury składające się ze skrótu nazwy zespołu oraz kolejnego numeru listu w zespole np. Böl.Art.8 czy Brie.10.