Przejdź do treści

Zdigitalizowany katalog dawnej Biblioteki Gimnazjum Brzeskiego

W Oddziale Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu znajdują się cztery wzajemnie się uzupełniające ciągi katalogów alfabetycznych:

  1. katalog fotograficzny w pełni opracowany (wyhasłowany) [Wejście] [Więcej informacji]

  2. katalog fotograficzny częściowo wyhasłowany [Wejście] [Więcej informacji]

  3. katalog fotograficzny tzw. zerówek [Wejście] [Więcej informacji]

  4. katalog kartkowy dawnej Biblioteki Gimnazjum Brzeskiego [Wejście] [Więcej informacji]

Aby uzyskać miarodajną informację o zasobie starych druków zaleca się łączenie przeszukiwania Katalogu Komputerowego BUWR z przeszukiwaniem czterech katalogów zdigitalizowanych.


Katalog dawnej Biblioteki Gimnazjum Brzeskiego
Wejście


Zawartość
Biblioteka Gimnazjum Brzeskiego powstała w 1569 roku na podstawie decyzji Jerzego II (1523-1586), księcia legnicko-brzeskiego z rodu Piastów. W literaturze biblioteka ta znana jest pod nazwą: Bibliotheca Piastorum Bregensis lub Bibliotheca Gymnasii Illustris Bregensis. Biblioteka Brzeska składa się z ośmiu części, które odtwarzają proces narastania księgozbioru dzięki kolejnym darom - od najstarszych partii książek kolegiackich i księcia Jerzego II, poprzez zbiory innych książąt, oficjalistów dworskich - aż do zbiorów rektorów Gimnazjum.
W 1950 r. Bibliotekę Brzeską w liczbie 2883 wol. wcielono, jako jeden ze zbiorów zabezpieczonych, do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i ustawiono w historycznym porządku. Po przeniesieniu zbiorów do odremontowanego budynku przy ul. św. Jadwigi 3/4 - zbiory Biblioteki Brzeskiej opracowano sposobem tradycyjnym, w formie skróconej.
Efektem opracowania jest prezentowany kartkowy katalog alfabetyczny wg haseł autorskich i tytułowych.


Opis
Katalog dawnej Biblioteki Gimnazjum Brzeskiego to kartkowy katalog alfabetyczny wg haseł autorskich i tytułowych.
Hasłem tytułowym jest rzeczownik gramatycznie nadrzędny tj. podmiot tytułu (uwaga: jeśli tytuł zaczyna się od przymiotnika – hasłem tytułowym będzie rzeczownik gramatycznie nadrzędny w tytule np.

dla tytułu:” Treuherziger ... Discurs ob bey denen auss der Bömhmischen unruhe entstandenen extremiteten keine mittel zufinden dem beschwärlichen Unwesen zuhelffen und Rath zuschaffen” będzie to rzeczownik: „ Diskurs ”

dla tytułu: „ D.Martino Zimmermanno ... et D.Annae Marcae ...Iosiae Marci ... fil. Epithalamium ... „ będzie to rzeczownik: „Epithalamium ”

dla tytułu: „Der Prediger göttliches Worts zu Embden christliche Erinnerung von der unbestendigen ... Widerlegung, So wider ihre ... Bekendnis ... Aegidus Hunnius ... sich gelüsten lassen ...”
będzie to rzeczownik: „Erinnerung ”

Sześć kolejnych cyfr w prawym górnym rogu karty katalogowej stanowi, obowiązującą obecnie, sygnaturę dzieła np.: 401778

W lewym górnym rogu karty katalogowej jest sygnatura historyczna, wskazująca na proweniencję dzieła.

Najstarszy zrąb tego księgozbioru określany jest jako Antiqua I i Antiqua II.
Sygnatura historyczna zbudowana jest z dwóch członów: nazwy biblioteki: „Brzeg” oraz skrótu, określającego zrąb księgozbioru.

Skróty określające wszystkie zręby księgozbioru wymieniono poniżej:

Ant. I = Antiqua I, dzieła pochodzące z najstarszej części zbiorów brzeskich tzw. księgozbiór kolegiacki oraz dary księcia Jerzego II, dary rektora Wawrzyńca Circlera, księgozbiór księcia Joachima Fryderyka i inne drobniejsze dary.

Ant.II = Antiqua II, dalsze nabytki, m. in. dary Braci Czeskich: Jana Felinusa i Piotra Figulusa.

Laub. = Lauban, biblioteka rektora Melchiora Laubana podarowana Gimnazjum w 1633 r.

J. Chr. = Jan Chrystian, książki z biblioteki Jana Chrystiana (1591-1639), księcia legnicko-brzeskiego, podarowane, przez jego synów, w 1647 r. Gimnazjum.

Seb. = Sebottendorf, dzieła pochodzące z biblioteki Piotra von Sebottendorfa, radcy księcia Jerzego III, zakupione do Biblioteki Gimnazjum.

D. E. = Dorota Elżbieta, dzieła pochodzące z biblioteki księcia legnicko-brzeskiego Jerzego III, (1611-1664), podarowane, przez jego córkę Dorotę Elżbietę, w 1674 r. Gimnazjum.

W. = Winckler, księgozbiór rektora Bernarda Wincklera, wcielony do Biblioteki Gimnazjum w końcu XVIII w.

Add. = Addenda, dzieła zakupione w XIX w. oraz XX w. (do 1942 r.).


Uwagi
1) Oddział Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przechowuje 5250 dzieł pochodzących z dawnej Biblioteki Gimnazjum Brzeskiego.
2) Druki muzyczne ze zbiorów Biblioteki Brzeskiej przechowuje Oddział Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej.
3) Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu przechowuje 33 woluminy z dawnej Biblioteki Brzeskiej.