Przejdź do treści

Katalog rękopisów biblioteki przy kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu

Akc. 1967/4
Wejście do katalogu


Katalog rękopisów biblioteki przy kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, (BMM) sporządzony w 1847 r., z późniejszymi uzupełnieniami i uwagami. Podaje bardzo krótkie informacje o treści rękopisów, sygnatury w BMM oraz, dopisane po 1865 r., nowe sygnatury Biblioteki Miejskiej.

Pierwotny układ katalogu jest następujący:

  • rękopisy w językach europejskich (greka, łacina, niemiecki, czeski) w podziale na formaty, w kolejności sygnatur BMM,

  • rękopisy w językach orientalnych (arabski, perski, turecki, hebrajski) w podziale na formaty, w kolejności sygnatur BMM

Dodane na końcu późniejsze nabytki, oznaczone tylko nowymi sygnaturami Biblioteki Miejskiej, nie mają wyraźnego podziału.

Rękopisy zachowane obecnie są oznaczone czerwonymi znakami "V" przy sygnaturze Biblioteki Miejskiej.