Zdigitalizowany katalog alfabetyczny Biblioteki Instytutu Filologii Germańskiej

Wejście do katalogu


Zdigitalizowany katalog alfabetyczny dostarcza informacji o wszystkich materiałach bibliotecznych wydanych w latach 1801-2013 znajdujących się w zbiorach Biblioteki Instytutu Filologii Germańskiej. Łącznie liczy on blisko 89500 kart katalogowych. Informacje o zbiorach z datą wydania od 1994 r. oraz z datą wydania po 2013 r. dostępne są również w katalogu komputerowym.
Z katalogu zdigitalizowanego korzysta się w ten sam sposób, jak z tradycyjnego.

Zamówienia online w oparciu o zdigitalizowany katalog

Aby złożyć zamówienie należy posiadać aktualną kartę biblioteczną.
Zamówienia mogą być składane do:

  • Wypożyczalni Biblioteki IFG, pl. Nankiera 15
  • Czytelni Biblioteki IFG, pl. Nankiera 15

Nad obrazem każdej karty katalogowej zainstalowany został przycisk „Zamówienie”, który umożliwia złożenie zamówienia. Po jego użyciu zostanie wyświetlony elektroniczny formularz zamówienia (rewers). Wszystkie pola w formularzu oznaczone gwiazdką muszą zostać wypełnione. W trakcie wypełniania zamówienia należy zwrócić uwagę na lokalizację zamawianych zbiorów, która jest widoczna na obrazie karty katalogowej i wybrać właściwą z rozwijanego menu. W przypadku książek z pieczątką „udostępnia się w czytelni” należy wybrać opcję Czytelnia jako lokalizację, a w przypadku książek bez tej pieczątki należy wybrać opcję Wypożyczalnia. Wyjątek stanowią książki z pieczątką "udostępnia się w czytelni" i symbolami lektoryjnymi (np. Lec. III / 90 Sch). Pozycji tych nie trzeba zamawiać ze względu na ich stały i bezpośredni dostęp do półek w Czytelni. Przy podawaniu sygnatur podczas składania zamówienia wystarczy podać tylko cyfry arabskie (bez podawania cyfr rzymskich oznaczających format, np. 5064, a nie 5064 II). W przypadku większej ilości sygnatur należy oddzielić je spacją. Gdy na karcie katalogowej został zapisany blok sygnatur można podać go używając myślnika (np. 20190 – 20192). W polu Rok wydania (jeśli jest znany) / Tom trzeba wpisać rok wydania pełną datą (np. 1987), a w przypadku wydawnictwa wielotomowego także numer tomu, który chcemy zamówić (np. 1987 Bd. 3). Po wypełnieniu wszystkich pól wciskamy przycisk „Zamawiam”.