Przejdź do treści

Zdigitalizowany katalog czasopism

Wejście do katalogu


Zdigitalizowany katalog wydawnictw ciągłych zawiera tytuły czasopism, które nie znajdują się w katalogu komputerowym. Są to przede wszystkim stare czasopisma niemieckie z tzw. zbiorów zabezpieczonych oraz czasopisma nie ukazujące się aktualnie, których edycja zakończyła się kilkanaście lat temu, lub których Biblioteka z różnych powodów nie gromadzi. Ponieważ ostatecznie celem Biblioteki jest przeniesienie całości zbiorów czasopism do komputerowego katalogu online – tytuły czasopism z katalogu zdigitalizowanego będą sukcesywnie opracowywane komputerowo i przenoszone do katalogu online. Z tego powodu przy konkretnych tytułach będą zamieszczane uwagi: Zob.: KATALOG KOMPUTEROWY – co oznacza, że dany tytuł został szczegółowo opracowany i wraz z kompletnym zasobem jest już dostępny w katalogu komputerowym online.


Zamówienia online w oparciu o zdigitalizowany katalog

Dla czytelników posiadających kartę biblioteczną (wraz z uprawnieniem do składania zamówień w czytelniach BUWr) została uruchomiona usługa zamawiania zbiorów online do czytelń Biblioteki.

Pod obrazem każdej karty katalogowej zainstalowany został przycisk „zamów”, który umożliwia złożenie zamówienia do właściwej czytelni:

- Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych)
- Czytelni Śląskiej
- Czytelni Zbiorów Specjalnych

W trakcie wypełniania zamówienia należy zwrócić uwagę na lokalizację zamawianych zbiorów, która jest widoczna na obrazie karty katalogowej i wybrać właściwą z rozwijanego menu. Wybranie lokalizacji spowoduje wysłanie formularza do odpowiedniej czytelni. Karty katalogowe będące odsyłaczami (czyli zawierające skrót „zob.”) nie stanowią podstawy do składania zamówień online.