Przejdź do treści

Zdigitalizowany katalog alfabetyczny d. Gabinetu Śląsko-Łużyckiego

Wejście do katalogu


Katalog dostarcza pełnej informacji o wszystkich materiałach bibliotecznych wydanych w latach 1801-2000 znajdujących się w magazynach d. GŚŁ. Aby uzyskać kompletną informację o zbiorach śląsko-łużyckich należy łączyć przeszukiwanie katalogu komputerowego z katalogiem zdigitalizowanym.


Zamówienia online w oparciu o zdigitalizowane katalogi

Dla czytelników posiadających kartę biblioteczną (wraz z uprawnieniem do składania zamówień w czytelniach BUWr) została uruchomiona usługa zamawiania zbiorów online do czytelń Biblioteki.

Nad obrazem każdej karty katalogowej zainstalowany został przycisk "Zamówienie", który umożliwia złożenie zamówienia.

Zamówienia z katalogów d. GŚŁ (alfabetycznego, systematycznego i czasopism) realizowane są w Czytelni Śląskiej.

Karty katalogowe będące odsyłaczami (zawierające skrót "zob.") nie stanowią podstawy do składania zamówień online.