Przejdź do treści

Zdigitalizowany katalog alfabetyczny

Wejście do katalogu


Zdigitalizowany katalog alfabetyczny dostarcza informacji o wszystkich materiałach bibliotecznych wydanych w latach 1801-1993 znajdujących się w magazynach głównych oraz w magazynach d. GŚŁ, czytelniach i wszystkich oddziałach Biblioteki. Łącznie liczy on ponad 2 mln kart katalogowych. Informacje o zbiorach z datą wydania od 1994 r. dostępne są wyłącznie w katalogu komputerowym. Z katalogu zdigitalizowanego korzysta się w ten sam sposób, jak z tradycyjnego katalogu alfabetycznego.

Zamówienia online w oparciu o zdigitalizowany katalog

Aby złożyć zamówienie należy posiadać aktualną kartę biblioteczną lub aktywowane konto biblioteczne. Zamówienia mogą być składane do:

- Wypożyczalni,
- Czytelni Głównej,
- Czytelni Zbiorów Specjalnych,
- Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych),
- Czytelni Śląskiej.

Nad obrazem każdej karty katalogowej zainstalowany został przycisk „Zamówienie”, który umożliwia złożenie zamówienia. Po jego użyciu zostanie wyświetlony elektroniczny formularz zamówienia (rewers). Wszystkie pola w formularzu oznaczone gwiazdką muszą zostać wypełnione. W trakcie wypełniania zamówienia należy zwrócić uwagę na lokalizację zamawianych zbiorów, która jest widoczna na obrazie karty katalogowej i wybrać właściwą z rozwijanego menu. W przypadku braku lokalizacji należy wybrać pole „Brak pieczątki z lokalizacją”, a następnie zaznaczyć właściwe miejsce odbioru zamawianych materiałów (Wypożyczalnia lub Czytelnia Główna). Sygnatura musi zostać podana w całości (włącznie z oznaczonym cyframi rzymskimi formatem, np. 2578 I). W przypadku większej ilości sygnatur należy oddzielić je spacją. Gdy na karcie katalogowej został zapisany blok sygnatur można podać go używając myślnika (np. 987558 II – 561 II). W polu Rok wydania / Tom trzeba wpisać rok wydania pełną datą (np. 1851), a w przypadku wydawnictwa wielotomowego także numer tomu, który chcemy zamówić (np. 1851 t.7). Po wypełnieniu wszystkich pól wciskamy przycisk „Zamawiam!”.