Katalog Wratislavianów

Katalog dostarcza informacji o wydzielonej kolekcji Wratislavianów z dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu. Zbiór ten, zwany także od pierwszej litery sygnatury „Ygrekami”, Biblioteka Uniwersytecka przechowuje w dawnym układzie rzeczowym. Pomimo włączenia do Kolekcji Gabinetu Śląsko-Łużyckiego zbiór Ygreków nie został objęty jego katalogiem kartkowym. Część obiektów z historycznego zbioru Wratislavianów posiada opisy w Katalogu komputerowym BUWr (zakładka Wratislaviana). Podstawowym źródłem informacji o wydzielonej kolekcji Wratislavianów są dwa tomy katalogów drukowanych, opublikowane w latach 1903 i 1915 przez Heinricha Wendta wraz z późniejszymi uzupełnieniami.

Zbiór Wratislavianów jest niejednorodny pod względem bibliograficznym, zawiera m.in. rękopisy, stare druki, druki nowe i obiekty, które można określić dokumentami życia społecznego (np. bilety, zaproszenia, plakaty). Część pozycji w katalogu Wendta zawiera pełen opis bibliograficzny, inne - opis zbiorczy dotyczący łącznie wielu pozycji. Katalog odzwierciedla strukturę zbioru, czyli jego układ rzeczowy, posiada także indeksy: osób oraz rzeczowy.

:: Katalog komputerowy BUWr (zakładka Wratislaviana)

:: Katalog der Druckschriften über die Stadt Breslau, Hrsg. von der Verwaltung der Stadtbibliotek ; [Bearb.: Heinr. Wendt], Breslau 1903

:: Katalog der Druckschriften über die Stadt Breslau : I. Nachtrag umfassend die Zugänge von 1903 bis 1913. Hrsg. von der Verwaltung der Stadtbibliotek ;[Bearb.: Heinr. Wendt] Breslau, 1915. Egzemplarz interfoliowany z odręcznymi uzupełnieniami do końca działalności Biblioteki Miejskiej

:: Wykaz dzieł pominiętych w katalogu Wendta (maszynopis)

:: Wykaz braków (maszynopis)

 

Formularz zamówienia