Katalogi oddziałów

zbiorów specjalnych

Katalogi zbiorów specjalnych, takich jak: rękopisy, stare druki, grafika, mapy, nuty (oraz zbiory bibliologiczne i śląsko-łużyckie) dostępne są w oddziałach zbiorów specjalnych w nowym budynku Biblioteki na ul. Fryderyka Joliot-Curie 12.