Przejdź do treści

Zdigitalizowany katalog czasopism d. Gabinetu Śląsko-Łużyckiego

Wejście do katalogu


Zdigitalizowany katalog czasopism dostarcza pełnej informacji o wszystkich wydawnictwach ciągłych znajdujących się w magazynach d. GŚŁ. Katalog uporzadkowany jest alfabetycznie.

Wszelkie nowe tytuły czasopism, kontynuacje bądź uzupełnienia, umieszczane są w katalogu online. Wyszukuje się je przy pomocy zakładki „tytuł czasopisma”.


Zamówienia online w oparciu o zdigitalizowany katalog czasopism d. GŚŁ

Dla czytelników posiadających kartę biblioteczną (wraz z uprawnieniem do składania zamówień w czytelniach BUWr) została uruchomiona usługa zamawiania zbiorów online do czytelń Biblioteki.

Nad obrazem każdej karty katalogowej zainstalowany został przycisk „Zamówienie”, który umożliwia złożenie zamówienia.

Zamówienia z katalogów d. GŚŁ (alfabetycznego, systematycznego i czasopism) realizowane są w Czytelni Śląskiej.

Karty katalogowe będące odsyłaczami (czyli zawierające skrót „zob.”) nie stanowią podstawy do składania zamówień online.