Przejdź do treści

Kartoteka mikrofilmów Oddziału Rękopisów

Wejście do kartoteki


Kartoteka mikrofilmów Oddziału Rękopisów liczy około 3 tysiące sygnatur. Informuje czytelników o tym, który z kodeksów został zmikrofilmowany oraz czy posiada on negatyw i pozytyw, czy tylko jedną z tych kopii. Na karcie podany jest również numer mikrofilmu. Pierwsze mikrofilmy powstały w latach 50-tych XX wieku w Bibliotece Narodowej. W latach 60-tych wykonywała je już Pracownia Reprografii BU.
Obecnie odchodzimy od tego sposobu zabezpieczania zbiorów, na rzecz ich digitalizacji i prezentacji w Bibliotece Cyfrowej.
Z mikrofilmów OR można korzystać w Czytelni Zbiorów Specjalnych.