Przejdź do treści

Usługi biblioteczne

Udostępnianie obiektów bibliotecznych do celów:

  • wystawienniczych - zasady określa regulamin udostępniania zbiorów jest bezpłatne dla bibliotek, archiwów i muzeów,
  • wydawniczych - zasady określa regulamin udostępniania zbiorów;warunkiem reprodukowania obiektu jest zamieszczenie informacji iż jest on własnością Biblioteki Uniwersyteckiejoraz przekazanie Bibliotece egzemplarza/egzemplarzy z reprodukowanym obiektem,
  • zajęć dydaktycznych - odbywa się na warunkach określonych każdorazowo przez Dyrektora Biblioteki.

Udostępnianie zbiorów ogólnych Biblioteki Uniwersyteckiej

Zbiory Biblioteki udostępniane są na miejscu w czytelniach oraz na zewnątrz - poprzez wypożyczenia, w poszczegónych lokalizacjach:
Wypożyczanie na zewnątrz dotyczy zbiorów ogólnych nowych i odbywa się poprzez:
  • Wypożyczalnię Miejscową,
  • Wypożyczalnię Międzybiblioteczną. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych BUWr eksploatuje system elektronicznego dostarczania tekstów
  • SUBITO, pozwalający ekspresowo, online sprowadzać pełne teksty artykułów naukowych z bibliotek niemieckich i austriackich.
    • Dostęp do zasobów elektronicznych możliwy jest ze stanowisk komputerowych dostępnych w Bibliotece Uniwersyteckiej, do zasobów licencjonowanych - także ze wszystkich komputerów w sieci komputerowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz
    • z komputerów spoza sieci - dla uprawnionych użytkowników (pracowników naukowych i doktorantów UWr) po dokonaniu autoryzacji.