Przejdź do treści

Usługi biblioteczne

Udostępnianie obiektów bibliotecznych do celów:

  • wystawienniczych - zasady określa regulamin udostępniania zbiorów jest bezpłatne dla bibliotek, archiwów i muzeów,
  • wydawniczych - zasady określa regulamin udostępniania zbiorów;warunkiem reprodukowania obiektu jest zamieszczenie informacji iż jest on własnością Biblioteki Uniwersyteckiejoraz przekazanie Bibliotece egzemplarza/egzemplarzy z reprodukowanym obiektem,
  • zajęć dydaktycznych - odbywa się na warunkach określonych każdorazowo przez Dyrektora Biblioteki.

Udostępnianie zbiorów ogólnych Biblioteki Uniwersyteckiej

Zbiory Biblioteki udostępniane są na miejscu w czytelniach oraz na zewnątrz - poprzez wypożyczenia, w poszczegónych lokalizacjach:
Wypożyczanie na zewnątrz dotyczy zbiorów ogólnych nowych i odbywa się poprzez: