Przejdź do treści

Usługi biblioteczne

Zbiory Biblioteki udostępniane są prezencyjnie – na miejscu w czytelniach oraz na zewnątrz - poprzez wypożyczenia.
Zbiory ogólne Biblioteki Uniwersyteckiej udostępniane są w Czytelni Głównej, Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych), Czytelni Śląskiej, Informatorium, natomiast zbiory specjalne – w Czytelni Zbiorów Specjalnych.
Wypożyczanie na zewnątrz dotyczy zbiorów ogólnych nowych i odbywa się poprzez Wypożyczalnię Miejscową oraz Wypożyczalnię Międzybiblioteczną. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych BUWr. eksploatuje system elektronicznego dostarczania tekstów SUBITO, pozwalający ekspresowo, online sprowadzać pełne teksty artykułów naukowych z bibliotek niemieckich i austriackich.
Dostęp do zasobów elektronicznych możliwy jest ze stanowisk komputerowych dostępnych w Bibliotece Uniwersyteckiej, do zasobów licencjonowanych - także ze wszystkich komputerów w sieci komputerowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z komputerów spoza sieci - dla uprawnionych użytkowników (pracowników naukowych i doktorantów UWr.) po dokonaniu autoryzacji.