Przejdź do treści

Inne katalogi

Ponadto, w Bibliotece dostępne są katalogi historyczne – dawnej Biblioteki Miejskiej. [Więcej informacji]

O zbiorach bibliotek specjalistycznych informują katalogi kartkowe dostępne w Bibliotece Głównej:

oraz komputerowy - katalog czasopism bibliotek specjalistycznych.
Informacje o zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej zawierają również katalogi drukowane. [Więcej informacji]