Przejdź do treści

Galeria zdjęć

2024

Johann Sigismund von Haunold – wrocławski kolekcjoner osobliwości

Zapraszamy na niezwykłą wystawę dedykowaną Johannowi Sigismundowi von Haunold, ostatniemu przedstawicielowi legnickiej linii tego szlacheckiego rodu, wybitnemu wrocławskiemu politykowi, numizmatykowi, kolekcjonerowi oraz filantropowi. Wystawa mieści się na poziomie 3 Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, przy Czytelni Zbiorów Specjalnych, gdzie uczestnicy będą mieli okazję zgłębić życie i dziedzictwo tej fascynującej postaci, która żyła w latach 1634-1711.

Odkryjcie z nami dziedzictwo Haunolda, który wniósł znaczący wkład w rozwój kultury i społeczeństwa Wrocławia. Haunold, wykształcony na uniwersytecie w Altdorfie, zasłynął jako ławnik, konsul, prezes ławy miejskiej, a także starosta śląski. Jego 50-letnia służba publiczna została uświetniona w 1710 roku jubileuszowymi uroczystościami, na jego cześć wybito okolicznościowy medal oraz skomponowano utwór muzyczny.

Podczas wystawy zostanie zaprezentowana nie tylko publiczna działalność Haunolda, ale także jego prywatne pasje. Jako miłośnik nauk przyrodniczych, malarstwa, grafiki i numizmatyki, Haunold utrzymywał kontakty z wybitnymi postaciami swoich czasów, co umożliwiało mu wymianę wiedzy i doświadczeń. Wśród nich byli tacy uczeni, jak włoski botanik Dom Silvio Boccone czy szwedzki orientalista Gustav Peringer von Lindenblat.

Zapraszamy do odkrycia osobliwości zebranych przez Haunolda, od minerałów, przez botanikę, aż po informacje o niespotykanych stworzeniach i zjawiskach, które znalazły swoje odzwierciedlenie w rękopisie o sygn. R 682 Regnum animale, minerale et vegetabile, pochodzącym ze Oddziału Rękopisów BUWr. Z dumą prezentujemy na wystawie niedawno zdigitalizowane fragmenty tegoż dzieła, które wcześniej nie były udostępniane szerszej publiczności. Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji, by zbliżyć się do życia i pasji Johanna Sigismunda von Haunold, postaci, która swym dziedzictwem i działalnością na trwałe wpisała się w bogatą historię Wrocławia. Zapraszamy wszystkich miłośników historii, sztuki, numizmatyki oraz nauk przyrodniczych do wzięcia udziału w tej fascynującej prezentacji.

Wystawę można zwiedzać w godzinach otwarcia Biblioteki.

[8.3.2024 - ]

2023

Pożegnanie Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

12 grudnia 2023 roku odbyło się uroczyste pożegnanie wieloletniej Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, starszego kustosza dyplomowanego, mgr inż. Grażyny Piotrowicz. Pracownicy i Współpracownicy złożyli Pani Dyrektor serdeczne podziękowania za wieloletnią, aktywną, pełną profesjonalizmu i pasji pracę na rzecz rozwoju Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. [Kalendarium]
[12.12.2023]

Zaczytana Ławka

[Kalendarium]
[6.12.2023]

Przekazanie rękopisu M 1538

[Kalendarium]
[9.11.2023]

Wizyta w BU byłego wicekonsula Węgier we Wrocławiu Adama Szesztay razem z Robertem Géresi - biskupem Słowackiego Kościoła Chrześcijańskiego Reformowanego oraz dr. Sebastianem Smolarzem - pastorem Ewangelicznego Kościoła Reformowanego we Wrocławiu. Prezentacja wybranych zbiorów specjalnych

[Kalendarium]
[06.09.2023]

Buwrcrossing

17 maja 2023 r. z inicjatywy pracowników BUWr – Ritty Czaplickiej (PRiD) oraz Anny Górskiej (OUZ) – został uruchomiony projekt buwrcrossing. Akcja polega na promowaniu czytelnictwa i pomaga odpowiednio spożytkować książki niewłączone do zbiorów Biblioteki. Buwrcrossing skierowany jest do każdego, kto przyjdzie do Biblioteki: pracowników, użytkowników oraz tych, którzy dowiedzieli się o akcji z mediów społecznościowych. Książki można zabierać z półek, jak również przynosić i zostawiać swoje, które pójdą dalej w świat.[Kalendarium]
[17.5.2023]

Przekazanie przez Dyrektora Wydziału Zarządzania Należnościami UM Wrocławia - Pana Marcina Kieżyńskiego na ręce Dyrektor BUWr – Grażyny Piotrowicz czterech odnalezionych pozycji książkowych należących do Biblioteki.

[28.3.2023]

Odnaleziony manuskrypt Cycerona wraca do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

[10.3.2023]

Wizyta delegacji z Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu

[25.1.2023]

2022

Tradycje, obyczaje oraz kultura Świąt Bożego Narodzenia na przestrzeni lat. Zaproszeni Goście: prof. Urszula Glensk, Pani Agnieszka Szepetiuk-Barańska, prof. Paweł Klint, prof. Krzysztof Migała

[29.11.2022]

2021

Prof. Jan Miodek czyta Dziady w Bibliotece Uniwersyteckiej

[29.10.2021]

Muzeum Narodowe we Wrocławiu przekazuje Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu zaginiony egzemplarz Der siebente Ring Stefana Georgego

[12.10.2021]

2020

Otrzymanie przez Bibliotekę Uniwersytecką egzemplarzy reprintu fragmentu Statuta synodalia Wratislaviensia, przekazanego w darze przez Pana Macieja Zarańskiego

[10.2020]

Otrzymanie przez Bibliotekę Uniwersytecką faksymile Psałterza wrocławskiego, przekazanego w darze przez Wydawnictwo Quaternio z Lucerny (Szwajcaria)

[5.03.2020]

2019

Wizyta Burmistrza Gminy i Miasta Raszków, Pana Jacka Bartczaka wraz z towarzyszącymi osobami w Bibliotece Uniwersyteckiej na pokazie zbiorów rękopiśmiennych

[10.12.2019]

2018

Uroczystość przekazania Bibliotece Uniwersyteckiej XVII- wiecznego sztambucha Melchiora Lucasa, zaginionego podczas II wojny światowej, a odzyskanego dzięki działaniom restytucyjnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wsparte zostały przez Fundację PZU

[12.12.2018 - siedziba MKiDN]

2017

Wernisaż wystawy Beksiński nieznany

[10.11.2017]

Wizyta władz Odolanowa w BUWr

[27.10.2017]

XX Dolnośląski Festiwal Nauki

[22-27.09.2017]

83. Światowy Kongres IFLA we Wrocławiu

[21-25.08.2017]

 • Wycieczka prezentująca BUWr (wraz z PRiD i PKZS) (w czasie 83. Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu) [25.08.2017]
 • Wycieczka prezentująca zbiory specjalne (w czasie 83. Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu) [25.08.2017]
 • Warsztaty/Panel dyskusyjny pt. Impact of the IFLA Library Reference Model on ISBD, RDA and Other Bibliographic Standards: A Working Meeting (w czasie 83. Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu) [25.08.2017]
 • Spotkanie dyrekcji BUWr z delegacją Biblioteki Narodowej Białorusi (w czasie 83. Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu) [24.08.2017]
 • Spotkanie dyrekcji BUWr z delegacją z Biblioteki z Kantonu w Chinach (w czasie 83. Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu) [23.08.2017]
 • Spotkanie dyrekcji BUWr z delegacją z Biblioteki Uniwersyteckiej z Bitoli w Macedonii (w czasie 83. Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu) [23.08.2017]
 • Warsztaty pt. Understanding Your Library from the Inside Out: A Workshop in Library Ethnography for User Assessment organizowane przez sekcję IFLA Social Science Libraries Section (w czasie 83. Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu) [22.08.2017]
 • Konferencja pt. Collections and Books [A]cross Borders organizowana łącznie przez dwie sekcje IFLA: Rare Books and Special Collections Section oraz Indigenous Matters Section (w czasie 83. Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu) [21.08.2017]
 • Spotkanie dyrektorów bibliotek naukowych Wrocławia, Opola i Zielonej Góry

  [10.04.2017]

  Biblioteka Uniwersytecka gościła w swym nowym gmachu – Prof. Aleksandra Bobko – sekretarza stanu w MNiSW

  [17.03.2017]

  2016

  Przeprowadzka Biblioteki Na Piasku

  [czerwiec-grudzień 2016]

  Uroczystość otwarcia siedziby Biblioteki Austriackiej w nowym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej

  [1.10.2016]

  Z Wrocławia na Księżyc. Powstanie i działalność Towarzystwa Podróży Kosmicznych (Verein für Raumschiffahrt) – wystawa Oddziału Informacji Naukowej w ramach XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

  [16.09.2016]

  Zakończenie remontu elewacji frontowej budynku Biblioteki „Na Piasku”

  [25.04.2016]

  2015

  Konferencja Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie

  [18.12.2015]

  XVIII Dolnośląski Festiwalu Nauki

  [18-23.09.2015]

  Uroczystość przekazania zaginionego kodeksu średniowiecznego

  Uroczystość przekazania w dniu 4.09.2015 r. przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego -prof. Małgorzatę Omilanowską na ręce Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej - Grażyny Piotrowicz zaginionego w czasie II wojny światowej średniowiecznego kodeksu pergaminowego Breviarium Wratislaviense z 1415 r., pochodzącego ze zbiorów dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu (sygn. M1139). W działaniach na rzecz odzyskania manuskryptu MKiDN aktywnie wsparło Uniwersytet Wrocławski i Bibliotekę Uniwersytecką.
  [4.09.2015]

  Biennale WRO 2015 w Bibliotece Uniwersyteckiej

  [15.04.2015; 13.05-30.06.2015]

  Olga Tokarczuk w BUWr

  W dniu 2 kwietnia br. w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. Karola Szajnochy 7/9 zrealizowano wizytówkę filmową z udziałem Pani Olgi Tokarczuk dla stacji telewizyjnej TVP Kultura. Wizytówka stanowi część nagrania przedstawiającego sylwetki twórców nominowanych do prestiżowej nagrody "Gwarancje Kultury". Pisarka znalazła się wśród 3 osób nominowanych w kategorii Literatura, za powieść Księgi Jakubowe.
  [2.04.2015]

  Wizyta przedstawicieli Komisji IFLA w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu

  Wizyta przedstawicieli Komisji IFLA w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, w związku z dokonywaniem wyboru miejsca organizacji Kongresu IFLA w roku 2017. Delegacja IFLA: Jennefer Nicholson – Sekretarz Generalną IFLA, Lynne M. Rudasill – Przewodniczącą Komitetu Zawodowego i członeka Komitetu Wykonawczego IFLA, Josche Ouwerkerk – Menadżera IFLA ds. Konferencji i Relacji Biznesowych. Towarzyszące osoby to: Katarzyna Ślaska oraz Monika Cornell – z Biblioteki Narodowej w Warszawie, Elżbieta Stefańczyk – Przewodnicząca SBP, Andrzej Ociepa – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Gości podejmowała Dyrektor BUWr – Grażyna Piotrowicz.
  [24.02.2015]

  2014

  Projekt Succeed

  Za osiągnięcia w badaniach przeprowadzonych w ramach Projektu Succeed (2013 – 2014) i implementację opracowanych rozwiązań, które wpływają na optymalizację obsługi procesów digitalizacji - na konferencji w Paryżu (w Bibliotece Narodowej Francji), kończącej projekt (28.11.2014 r.) – Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu przyznano wyróżnienie.
  [28.11.2014]

  Czytelnia Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelnia Śląska w nowym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. F. Joliot-Curie 12

  [20.10.2014]

  Minister Jacek Guliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wizytą w nowym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. F. Joliot-Curie 12

  [1.10.2014]

  XVII Dolnośląski Festiwal Nauki

  [23.09.2014]

  Realizacja II etapu przeprowadzki do nowego gmachu

  [sierpień 2014]

  2013

  Uroczyste otwarcie portalu głównego Biblioteki Uniwersyteckiej Na Piasku

  [14 listopada 2013 r.]

  XVI Dolnośląski Festiwal Nauki

  [24.09.2013]

  Realizacja I etapu przeprowadzki BUWr., czyli przeniesienie do nowego gmachu wszystkich oddziałów wewnętrznych Biblioteki wraz z serwerownią oraz magazynem gazet, funkcjonujących dotąd w budynku przy ul. Karola Szajnochy 10

  [sierpień 2013]

  2012

  XV Dolnośląski Festiwal Nauki

  [21-25.09.2012]

  Uroczyste otwarcie nowego gmachu Biblioteki

  [25.01.2012]

  2011

  Wystawa Zmierzch klasztorów od przełomu do czasów najnowszych 1810-2010

  [4.10.2011, Sala Marmurowa BU]

  Uroczyste przekazanie Bibliotece Uniwersyteckiej odzyskanego rękopisu (R 174) - dzieło Thomasa Cantimpratensisa Liber de natura rerum

  [27.09.2011, Ministerstwo Spraw Zagranicznych]

  XIV Dolnośląski Festiwal Nauki

  [16-20.09.2011]

  2010

  Wystawa Słowacja - serce Europy, w kolekcjach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

  [26.11.2010]

  XIII Dolnośląski Festiwal Nauki

  [17-21.09.2010]

  2009

  Uroczyste przekazanie średniowiecznego mszału Bibliotece Uniwersyteckiej w polskim MSZ

  [02.12.2009]

  XII Dolnośląski Festiwal Nauki

  [18-22.9.2009]

  2008

  XI Dolnośląski Festiwal Nauki

  [19-23.9.2008]

  Dar Profesora Jean'a Marie Strelcyna

  [27.06.2008, gabinet Rektora UWr]

  Otwarcie wystawy Spotkanie - Obrazy Kurta Zislera w tradycji ikon (Graz)

  [13.06.2008]

  2007

  X Dolnośląski Festiwal Nauki

  [17-21.09.2007]

  2006

  IX Dolnośląski Festiwal Nauki

  [14-19.09.2006]

  Otwarcie wystawy Natura i miasto - publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do połowy XX wieku

  [06-07-2006, Muzeum Architektury]

  2005

  VIII Dolnośląski Festiwal Nauki

  [16-23.09.2005]

  Otwarcie wystawy Wyspy szczęśliwe fotografia podróżnicza w drugiej połowie XIX wieku

  [01.04.2005, Stary Ratusz]

  Wystawa i koncert, Bibliotheca Sonans

  [23.10.2004 - 24.06.2005, Oratorium Marianum w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego]

  2004

  VII Dolnośląski Festiwal Nauki

  [20-24.09.2004]

  2003

  Otwarcie wystawy Fascynacja Afryką - Relacje podróżników ze zbiorów Biblioteki oraz fotografie Anny Kotarskiej Z Kalisza do Lupatingatinga

  [21.11.2003]

  Uroczyste poświęcenie przez kard. Henryka Gulbinowicza i wmurowanie przez honorowych gości kamienia węgielnego pod budowę nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej

  [14.11.2003]

  VI Dolnośląski Festiwal Nauki

  [11.09.2003]

  Przekazanie przez wojewodę dolnośląskiego Stanisława Łopatowskiego Kazań na niedzielę i święta całego roku Piotra Skargi z 1618 r. (dar Rościsława Wereszuka)

  [13.06.2003]

  2002

  Podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego

  [15.11.2002]

  V Dolnośląski Festiwal Nauki

  [19.09.2002]

  1999

  Projekt architektoniczny budynku dla Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. I nagroda realizacyjna - projekt zespołu autorskiego z Warszawy w składzie: Jacek Rzyski, Jerzy Ruszkowski, Jacek Kopczewski

  [grudzień 1999]

  1997

  Powódź w Bibliotece Uniwersyteckiej - suszenie książek

  [15.07.1997]