Przejdź do treści

Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Miejskiej

Wejście do katalogu


W 1866 roku udostępniono oficjalnie czytelnikom połączone w Bibliotekę Miejską zbiory Tomasza Redigera (przechowywane wcześniej przy kościele św. Elżbiety we Wrocławiu), oraz bibliotek przy kościołach św. Marii Magdaleny oraz św. Bernardyna.
Dla tego zbioru, na początku XX w., powstał 13-tomowy Katalog rękopisów Biblioteki Miejskiej. Zawiera on około 1500 rękopiśmiennych opisów w których dominuje charakterystyka zewnętrzna kodeksu. Sporządzili je Udo Lincke oraz Alfons Hilka Nie posiada niestety indeksów.
Wszystkim rękopisom nadano sygnatury wg systemu numerus currens. Dla zbiorów Redigera przeznaczono numery od 1 do 1000, dla kodeksów z kościoła Marii Magdaleny od 1001 do 1600, a dla rękopisów z kościoła św. Bernardyna numery od 1601 do 2000. Dla rozpoznania proweniencji w sygnaturach przed kolejnym numerem wprowadzono litery: R (dla rękopisów pochodzących z kolekcji Redigera), M (dla zbiorów z biblioteki przy kościele św. Marii Magdaleny) i B (dla zbiorów z biblioteki przy kościele św. Bernardyna). Sygnatury historyczne stosowane są do dzisiaj. Litera "Z" przy sygnaturze oznacza rękopis zachowany po wojnie.