Przejdź do treści

Katalog alfabetyczny druków nutowych nowych

Wejście do katalogu


Zawartość
Rejestruje druki nutowe wydane w latach 1801 - 2009. Aby uzyskać kompletną informację o zbiorach muzycznych należy łączyć przeszukiwanie katalogu zdigitalizowanego z katalogiem komputerowym.

Opis
W katalogu zastosowano litery alfabetu łacińskiego bez znaków diakrytycznych, alfabety inne (np. cyrylica) poddane są transliteracji.
Dla ułatwienia przeszukiwania, w ciągu kart katalogowych zastosowano zakładki informacyjne oddzielające wybitniejszych kompozytorów jak również poszczególne formy muzyczne w ich twórczości.
Przy tworzeniu katalogu zastosowano układ alfabetyczny z elementami układu przedmiotowego. Oznacza to, że karty ułożone są według nazwisk kompozytorów, których dzieła są szeregowane w pierwszej kolejności według wydań zbiorowych, form muzycznych (np. koncert, opera, pieśni), tytułów ujednoliconych dzieł oraz postaci zapisu muzycznego (np. partytura, głosy, wyciągi fortepianowe itd.). Użytkownik znajdzie wiec najpierw np. operę w całości, później uwerturę, następnie zaś poszczególne fragmenty opery w układzie alfabetycznym. Ta sama zasada została przyjęta do szeregowania utworów wg postaci zapisu tak wiec partytury i głosy poprzedzają np. wyciągi fortepianowe lub inne aranżacje.
Tytuł ujednolicony dzieła danego kompozytora grupuje wydania tego samego utworu w różnych językach w układzie alfabetycznym, należy więc przeszukać całą zakładkę dotyczącą poszukiwanego dzieła.