Przejdź do treści

Katalog rękopisów Tomasza Rehdigera (dawna Biblioteka Miejska)

Wejście do katalogu


Moritz Guttmann i Hermann Markgraf, twórcy katalogu dla zbiorów Tomasza Rehdigera, ograniczyli się w nim do podania informacji o głównych tekstach w rękopisie oraz do najogólniejszego opisu zewnętrznego kodeksu (materiał, format).
Indeksy zamieszczone są w Abt. 1 i 2, a w Abt. 1 dodatkowo wyodrębniono silesiaka.