Kartoteka literatury badań nad rękopisami ze zbiorów BUWr.