Przejdź do treści

Katalog rękopisów pochodzących z dawnej Biblioteki Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą

Wejście do katalogu


Katalog rękopisów pochodzących z dawnej Biblioteki Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą zawiera spis dzieł pochodzących z 3 kolekcji:

  • założonego w r. 1506 Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą (Viadrina), (s. 42-45),

  • spuścizny Johanna Karla Konrada Oelrichsa (1722-1799), prawnika, profesora Gimnazjum Akademickiego w Szczecinie, (s. 40-42),

  • spuścizny Wolfa Balthasara Adolfa Steinwehra (1704-1771), teologa, profesora historii, filozofii i prawa na Uniwersytecie we Frankfurcie, (s. 5-40).

Zbiory te trafiły do Wrocławia w 1811 roku w wyniku połączenia uczelni frankfurckiej (Viadriny) z wrocławską Leopoldiną.

Rękopisy z tych kolekcji dotyczą historii Brandenburgii, Pomorza i Śląska. Zawierają przeważnie materiały z XVI-XVIII wieku m.in. akta sejmików szlacheckich.
Litera „z” w kółeczku oznacza kodeks znajdujący się w zbiorach BUWr.
Dla kolekcji Steinwehra aktualne są sygnatury rozpoczynające się od skrótu „Akc.”