O Bibliotece - Informacje ogólne

Od grudnia 2019 r. Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w nowym budynku przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, gdzie po przeprowadzkach zostały scalone w jednym miejscu: kompletny księgozbiór Biblioteki (zbiory ogólne i zbiory specjalne) oraz wszystkie jej zespoły funkcjonalne.