O Bibliotece - Informacje ogólne

Biblioteka Uniwersytecka mieści się w dwóch budynkach: zbiory ogólne (wydawnictwa zwarte) oraz podstawowe agendy udostępniania, tj. Czytelnia Główna, Wypożyczalnia Miejscowa oraz Wypożyczalnia Międzybiblioteczna – w budynku przy ul. K. Szajnochy 7/9, natomiast zbiory specjalne wraz z Czytelnią Zbiorów Specjalnych, Pracownią Reprografii i Digitalizacji oraz Pracownią Konserwacji Zbiorów Specjalnych, a także Informatorium, Czytelnia Czasopism Bieżących (i Archiwalnych), Czytelnia Śląska, Pracownia Konserwacji Zbiorów Nowych, oddziały gromadzenia i opracowania zbiorów, sekcja komputerowa z serwerownią, dyrekcja i administracja oraz sale konferencyjne i wystawowe – w budynku przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12.

Budynek przy ul. K.Szajnochy 7/9 stanowi zabytek architektury i pełnił funkcje biblioteczne także przed wojną.

W nowym budynku Biblioteki przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12 - po zakończeniu przeprowadzki - zostaną scalone w jednym miejscu kompletny księgozbiór Biblioteki (zbiory specjalne i ogólne) oraz jej zespoły funkcjonalne.


do góry