E-Zasoby UWr

Pracownicy naukowi, doktoranci i studenci Uniwersytetu Wrocławskiego mogą bezpłatnie korzystać
z zasobów elektronicznych udostępnionych online na Uczelni i poza nią

Aby wyszukiwanie informacji było łatwiejsze należy skorzystać z multiwyszukiwarki EDS (EBSCO Discovery Service) dostępnej na stronie startowej BUWr wraz z dedykowanym poradnikiem użytkownika. W razie potrzeby, przebywając poza siecią UWr, należy skorzystać z usługi PROXY.

Zasoby online (układ alfabetyczny):

Zasób Opis
AIP (American Institute of Physics)
Kolekcja czasopism z dziedziny fizyki.
Więcej informacji
 
APS (American Physical Society) Kolekcja czasopism z dziedziny fizyki.
Więcej informacji
Cambridge University Press (EBA Ebooks) Wielodziedzinowa baza książek wydawnictwa Cambridge University Press.
Więcej informacji
 
Cambridge University Press Journals

Kolekcja czasopism akademickich z dziedziny nauk ścisłych, humanistcznych, społecznych oraz medycyny.
Więcej informacji

CEEOL

Baza obejmująca czasopisma i e-booki z zakresu nauk społecznych, humanistycznych oraz dokumenty elektroniczne dotyczące zagadnień związanych z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią.

Więcej informacji

De Gruyter (EBA Ebooks)

Interdyscyplinarna baza książek elektronicznych.
Więcej informacji

De Gruyter Journals Interdyscyplinarna baza czasopism naukowych.
Więcej informacji
EBSCOhost Pełne teksty artykułów z czasopism udostępniane w ramach platformy EBSCOhost.
Więcej informacji
EBSCOhost ECM

Wielodziedzinowe bazy danych EBSCOhost ECM.
Więcej informacji

Emerald Publishing (Library & Information Sciences) Kolekcje dziedzinowe Emerald Library Studies Collection, Emerald Information and Knowledge Collection.
Więcej informacji
IBUK LIBRA Książki wiodących polskich wydawnictw naukowych.
Więcej informacji
Institute of Physics (IOP)

Czasopisma publikowane przez Institute of Physics (IOP) Publishing.
Więcej informacji

 

JSTOR Kolekcje czasopism JSTOR.
Więcej informacji
JSTOR (Artstor Digital Library) Biblioteka obrazów JSTOR.
Więcej informacji
Elsevier Czasopisma wydawnictwa Elsevier Science w kolekcji Freedom.
Więcej informacji
Nature

Czasopismo Nature.
Więcej informacji

Nature Chemistry (Nature Publishing Group)


Czasopismo Nature Chemistry.
Więcej informacji

 

Nature Physics (Nature Publishing Group)

Czasopismo Nature Physics.
Więcej informacji

Oxford University Press (EBA Ebooks)

Pełnotekstowe monografie wydawnictwa Oxford University Press.
Więcej informacji

Oxford University Press Journals

 

Czasopisma Oxford University Press.
Więcej informacji

 

Proquest Ebook Central

Baza książek elektronicznych ProQuest Ebook Central (były EBL) firmy ProQuest.
Więcej informacji

ProQuest One Academic

Multidyscyplinarna kolekcja baz danych Proquest One Academic.
Więcej informacji
 

SAGE Publications Ltd

Czasopisma recenzowane wydawnictwa Sage Publication Ltd.
Więcej informacji

SAGE Publications Ltd (EBA Ebooks)

Książki wydawnictwa Sage Publication Ltd.
Więcej informacji

SAGE Research Methods - Core Biblioteka publikacji na temat metod badawczych.
Więcej informacji
SAGE Research Methods Cases

Biblioteka studiów przypadków z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i ścisłych.
Więcej informacji

SAGE Research Methods Video

Biblioteka filmów z zakresu metod badawczych.
Więcej informacji

Science Czasopismo Science.
Więcej informacji
Springer Czasopisma i książi wydawnictwa Springer.
Więcej informacji
Taylor & Francis Online (kolekcje SSH Library + S&T Library)

Kolekcja czasopism wydawanych przez Taylor & Francis.
Więcej informacji

WILEY
Kolekcja książek i czasopism Wiley-Blackwell.
Więcej informacji
 


W przypadku konieczności przygotowania bibliografii i/lub zarządzania nią można posłużyć się menadżerem bibliografii takim, jak np. Mendeley, Zotero czy EndNote.

Dlaczego warto używać menedżera bibliografii [E. Kulczycki].
 

 

Źródłem danych dotyczących cytowań są:

Web of Science

Pakiet baz abstraktowo-bibliometrycznych Web of Science (WoS).
Więcej informacji

Scopus Wielodziedzinowa baza abstraktów i cytowań firmy Elsevier nie obejmuje nauk humanistycznych.
Więcej informacji


Warto zapoznać się z bazami testowanymi udostępnianymi w ramach próbnych dostępów.
[Wejście na stronę
]

 Zachęcamy także do skorzystania ze źródeł Open Access (OA).
[Wejście na stronę
]


 


Wszystkie uwagi lub pytania dotyczące zasobów online udostępnianych przez stronę BUWr prosimy kierować na adres:
sin.bu [w] uwr.edu.pl