Przejdź do treści

E-Zasoby UWr

Pracownicy naukowi, doktoranci i studenci Uniwersytetu Wrocławskiego mogą bezpłatnie korzystać z zasobów elektronicznych udostępnionych online na Uczelni i poza nią

Aby wyszukiwanie informacji było łatwiejsze należy skorzystać z multiwyszukiwarki EDS (EBSCO Discovery Service) dostępnej na stronie startowej BUWr wraz z dedykowanym poradnikiem użytkownika. W razie potrzeby, przebywając poza siecią UWr, należy skorzystać z usługi PROXY.

Zasoby online (układ alfabetyczny):

Zasób Opis
AIP (American Institute of Physics)
Kolekcja czasopism z dziedziny fizyki.
Więcej informacji
 
APS (American Physical Society) Kolekcja czasopism z dziedziny fizyki.
Więcej informacji
Cambridge University Press (EBA Ebooks) Wielodziedzinowa baza książek wydawnictwa Cambridge University Press.
Więcej informacji
 
Cambridge University Press Journals

Kolekcja czasopism akademickich z dziedziny nauk ścisłych, humanistcznych, społecznych oraz medycyny.
Więcej informacji

CEEOL

Baza obejmująca czasopisma i e-booki z zakresu nauk społecznych, humanistycznych oraz dokumenty elektroniczne dotyczące zagadnień związanych z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią.

Więcej informacji

De Gruyter (EBA Ebooks)

Interdyscyplinarna baza książek elektronicznych.
Więcej informacji

De Gruyter Journals Interdyscyplinarna baza czasopism naukowych.
Więcej informacji
EBSCOhost Pełne teksty artykułów z czasopism udostępniane w ramach platformy EBSCOhost.
Więcej informacji
EBSCOhost ECM

Wielodziedzinowe bazy danych EBSCOhost ECM.
Więcej informacji

Emerald Publishing (Library & Information Sciences) Kolekcje dziedzinowe Emerald Library Studies Collection, Emerald Information and Knowledge Collection.
Więcej informacji
EMIS Professional EMIS Professional to platforma będąca połączeniem kompleksowej bazy danych zbierającej materiały na tematy ekonomiczne, finansowe i polityczne z zaawansowanymi narzędziami, które pozwalają na efektywne wykorzystanie tych danych.
Więcej informacji
IBUK LIBRA Książki wiodących polskich wydawnictw naukowych.
Więcej informacji
Institute of Physics (IOP)

Czasopisma publikowane przez Institute of Physics (IOP) Publishing.
Więcej informacji

JSTOR Kolekcje czasopism JSTOR.
Więcej informacji
JSTOR (Artstor Digital Library) Biblioteka obrazów JSTOR.
Więcej informacji
JSTOR (EBA Ebooks) Baza książek elektronicznych.
Więcej informacji
Elsevier Czasopisma wydawnictwa Elsevier Science w kolekcji Freedom.
Więcej informacji
Nature

Czasopismo Nature.
Więcej informacji

Nature Chemistry (Nature Publishing Group)


Czasopismo Nature Chemistry.
Więcej informacji

Nature Physics (Nature Publishing Group)

Czasopismo Nature Physics.
Więcej informacji

Oxford University Press (EBA Ebooks)

Pełnotekstowe monografie wydawnictwa Oxford University Press.
Więcej informacji

Oxford University Press Journals

Czasopisma Oxford University Press.
Więcej informacji

Proquest Ebook Central

Baza książek elektronicznych ProQuest Ebook Central (były EBL) firmy ProQuest.
Więcej informacji

Proquest

Dostępne bazy: Proquest Central, Proquest Dissertations & Theses Global, Proquest Academic Complete
Więcej informacji

SAGE Publications Ltd

Czasopisma recenzowane wydawnictwa Sage Publication Ltd.
Więcej informacji

SAGE Publications Ltd (EBA Ebooks)

Książki wydawnictwa Sage Publication Ltd.
Więcej informacji

SAGE Research Methods - Core Biblioteka publikacji na temat metod badawczych.
Więcej informacji
SAGE Research Methods Cases

Biblioteka studiów przypadków z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i ścisłych.
Więcej informacji

SAGE Research Methods Video

Biblioteka filmów z zakresu metod badawczych.
Więcej informacji

Science Czasopismo Science.
Więcej informacji
Springer Czasopisma i książki wydawnictwa Springer.
Więcej informacji
Taylor & Francis Online (kolekcje SSH Library + S&T Library)

Kolekcja czasopism wydawanych przez Taylor & Francis.
Więcej informacji

WILEY
Kolekcja książek i czasopism Wiley-Blackwell.
Więcej informacji


W przypadku konieczności przygotowania bibliografii i/lub zarządzania nią można posłużyć się menadżerem bibliografii takim, jak np. Mendeley, Zotero czy EndNote.

Dlaczego warto używać menedżera bibliografii [E. Kulczycki].


Źródłem danych dotyczących cytowań są:

Zasób Opis
Web of Science

Pakiet baz abstraktowo-bibliometrycznych Web of Science (WoS).
Więcej informacji

InCites InCites to narzędzie, które służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne.
Więcej informacji
Scopus Wielodziedzinowa baza abstraktów i cytowań firmy Elsevier nie obejmuje nauk humanistycznych.
Więcej informacji
SciVal SciVal służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus. Umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.
Więcej informacji

Uniwersytet oferuje także oprogramowanie do statystycznej analizy danych:

Zasób Opis
Statistica Statistica to zestaw narzędzi służący do analizy, zarządzania i wizualizacji danych.
Więcej informacji

Warto zapoznać się z bazami testowanymi udostępnianymi w ramach próbnych dostępów.
[Wejście na stronę]


Zachęcamy także do skorzystania ze źródeł Open Access (OA).
[Wejście na stronę]Wszystkie uwagi lub pytania dotyczące zasobów online udostępnianych przez stronę BUWr prosimy kierować na adres:
sin.bu[w]uwr.edu.pl (sin[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)