Przejdź do treści

Czasopismo Nature

Wejście do bazy


Nature – jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych, którego pierwszy numer ukazał się 4 listopada 1869 roku. Posiada jeden z najwyższych wskaźników impact factor spośród wszystkich periodyków naukowych wydawanych na świecie.
Czasopismo jest udostępniane na serwerze wydawcy Nature Publishing Group (NPG). Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i roczników archiwalnych od roku 2010.

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UWr i poprzez serwer PROXY.