Przejdź do treści

American Institute of Physics

Wejście do bazy


Zawartość: pełnotekstowy dostęp do artykułów - bieżących oraz archiwalnych, z zakresu fizyki - wydawanych przez American Institute of Physics.
Czasopisma elektroniczne z dziedziny fizyki wydawane przez American Institute of Physics (AIP) i wydawnictwa stowarzyszone z AIP: American Physical Society (APS); American Association of Physics Teachers (AAPT), Acoustical Society of America (ASA), AVS: Science & Technology of Materials, Interfaces, and Processing (AVS) - dostępne są na serwerze Scitation (platforma prezentująca publikacje online z zakresu nauk ścisłych i technologii; zawiera bazy Scitation oraz SPIN (Searchable Physics Information Notices).

- AIP Applied Physics Letters
- AIP CHAOS
- AIP Journal of Applied Physics
- AIP Journal of Mathematical Physics
- AIP Physics Today
- AIP Physics of Fluids
- AIP Physics of Plasmas
- AIP Review of Scientific Instruments
- AIP The Journal of Chemical Physics

Poza kontraktem, wolno dostępne:
- AIP Biomicrofluidics
- ASA Acoustics Research Letters Online
- AVS Biointerphases
- ECS Meeting Abstracts

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UWr i poprzez serwer PROXY.