Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

ZAWARTOŚĆ DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP DEKLARACJI

Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego.


DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2022-10-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-17


STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Niektóre treści nietekstowe mogą nie posiadać swojej tekstowej alternatywy.
  • Niektóre media mogą nie posiadać alternatywy tekstowej, napisów rozszerzonych lub audiodeskrypcji.
  • Niektóre elementy nawigacyjne mogą nie mieć zapewnionego kontrastu minimalnego.
  • Niektóre linki mogę mieć cel nie wynikający z treści linku.
  • Nawigacja na stronie startowej różni się od nawigacji na podstronach.
  • Przy wprowadzaniu treści nie zawsze podawane są sugestie korekty błędów.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-10-17.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-10-17.


SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Administratora strony, mailowo - pomoc.bu[w]uwr.edu.pl (pomoc[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl) lub telefonicznie 48 71 37 57 596.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do stosownego Urzędu . Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.