Przejdź do treści

Rejestracja usługi proxyZasady dostępu spoza sieci UWr do licencjonowanych elektronicznych zasobów informacyjnych

Uwaga!

Wszelkie informacje dotyczące usługi oraz jej aktywacja - Oddział Informacji Naukowej BUWr
e-mail:


§ 1

Prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu mają wyłącznie autoryzowani użytkownicy:

 1. pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego,
 2. uczestnicy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego,
 3. studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, wszystkich rodzajów studiów, ze stwierdzoną niepełnosprawnością,
 4. studenci Uniwersytetu Wrocławskiego wszystkich rodzajów studiów,
 5. emerytowani nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Wrocławskiego,
 6. stypendyści i uczestnicy międzynarodowych programów wymian studiujący na Uniwersytecie Wrocławskim.

§ 2

Autoryzacja następuje po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu dostępu spoza sieci UWr do licencjonowanych zasobów informacyjnych (usługa proxy).

§ 3

Każdy użytkownik otrzymuje unikalny login i hasło dostępu do zasobów. Danych tych nie należy udostępniać osobom trzecim.

§ 4

Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto dostępu do usługi proxy.

§ 5

Usługa dostępu spoza sieci UWr do licencjonowanych elektronicznych zasobów informacyjnych jest uruchamiana na czas określony. Dla:

 1. nauczycieli akademickich – jednego roku od daty aktywowania konta,
 2. uczestników studiów doktoranckich – jednego roku od daty aktywowania konta,
 3. studentów ze stwierdzoną niepełnosprawnością – jednego roku od daty aktywowania konta,
 4. studentów Uniwersytetu Wrocławskiego wszystkich rodzajów studiów – trzech miesięcy od daty aktywowania konta,
 5. emerytowanych nauczycieli akademickich – jednego roku od daty aktywowania konta,
 6. stypendystów i uczestników międzynarodowych programów wymian – trzech miesięcy od daty aktywowania konta.

§ 6

Prolongowanie ważności konta dostępu do usługi proxy na kolejny okres określony w § 5 następuje na życzenie uprawnionego Użytkownika.

§ 7

Wygaśnięcie świadczenia usługi następuje:

 1. po upływie terminu na jaki została ona uruchomiona,
 2. w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę zawartej z UWr,
 3. w przypadku zakończenia lub przerwania studiów na UWr,
 4. w wyniku decyzji Dyrektora BUWr związanej z naruszeniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie,
 5. na życzenie Użytkownika

§ 8

Zamknięcie konta dostępu do usługi proxy równoważne jest z usunięciem danych osobowych Użytkownika z elektronicznego systemu obsługi.

§ 9

W ramach korzystania z usługi dozwolone jest:


1. Przeszukiwanie i wgląd w zasoby elektroniczne.

2. Wykonywanie pojedynczych kopii artykułów na nośniku elektronicznym lub papierowym do celów dydaktycznych i/lub badawczych.

3. Tworzenie indywidualnych kolekcji dokumentów elektronicznych potrzebnych do prowadzonych przez daną osobę badań, w tym ich drukowanie i zapisywanie na nośniku elektronicznym (kolekcje takie można tworzyć tylko na czas prowadzonych zajęć dydaktycznych i badań naukowych).

4. Włączanie fragmentów lub całych tekstów do publikowanej pracy własnej na warunkach licencjodawcy.

§ 10

W ramach korzystania z usługi niedozwolone jest:


1. Tworzenie lokalnych archiwów na podstawie udostępnionych zasobów (drukowanie lub zapisywanie całych numerów publikacji elektronicznych na nośnikach elektronicznych: twardy dysk, pendrive, dyskietka, płyta CD, płyta DVD).

2. Usuwanie i modyfikacja informacji o prawach autorskich i prawie własności, oraz oznaczeń autora lub innych oznaczeń odpowiedzialności określonych na produktach lub na ekranie.

3. Sprzedaż, odsprzedaż, wynajem i przekazywanie informacji w dowolnej formie osobom do tego nieupoważnionym (wyjątek stanowi wymiana naukowa pomiędzy naukowcami, jeżeli nie ma ona charakteru systematycznej współpracy).

4. Wykorzystywanie przez Użytkowników licencjonowanych źródeł informacji do działalności komercyjnej.

§ 11

Pracownicy, słuchacze studiów doktoranckich oraz studenci Uniwersytetu Wrocławskiego również studenci ze stwierdzoną niepełnosprawnością są zobowiązani do utworzenia konta z domeną uniwersytecką @uwr.edu.pl


W oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137, Wrocław,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu założenia konta użytkownika proxy,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub wycofania.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i korzystania z usługi Proxy.
 • Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce RODO na naszej stronie internetowej.

Proszę wypełnić poniższy formularz w celu uzyskania dostępu do zasobów informacyjnych spoza sieci UWr.
Instrukcja konfiguracji dostępu spoza sieci uczelnianej UWr. do licencjonowanych zasobów informacyjnych