Przejdź do treści

Zespół BCUWr

www.BibliotekaCyfrowa.pl

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje dostęp do zabytków piśmiennictwa, zbiorów edukacyjnych i wystaw, prezentujących najbardziej interesujące kolekcje wybrane z bogatych zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Kolekcje Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego obejmują zdigitalizowane zbiory, które ze względu na ich wartość historyczną, treść, format i zakres terytorialny stanowią dziedzictwo kultury europejskiej lub regionalnej. Oryginały poddane procesowi digitalizacji obejmują następujące formaty: książki (w tym stare druki), czasopisma, rękopisy, fotografie, nuty, mapy, karty pocztowe, grafiki. Uwzględniają one także materiały edukacyjne, wystawy i inne. Zakres terytorialny kolekcji Dziedzictwo kulturowe dotyczy obszaru niemal całej Europy, a Regionalia obejmują cały Śląsk i Łużyce, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska i Wrocławia.

Udostępnianie zbiorów

Zbiory udostępniane są 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Może z nich korzystać każda osoba znajdująca się w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że dysponuje komputerem podłączonym do Internetu. Niektóre zbiory ze względu na ochronę praw autorskich udostępniane są tylko na komputerach znajdujących się w obrębie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Zespół Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Dyrektor
mgr Monika Jóźwiak 71 346 31 20
Komisja ds. Digitalizacji Zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej
mgr Monika Jóźwiak 71 346 31 20
Tomasz Kalota 71 375 24 26
inż. Rafał Raczyński 71 346 31 85
Marcin Szala 71 375 24 07
Redaktorzy zasobów cyfrowych (Oddział Starych Druków)
mgr Diana Codogni-Łańcucka 71 375 24 09
Redaktorzy zasobów cyfrowych (Oddział Rękopisów)
dr Michał Broda 71 375 24 08
mgr Łukasz Krzyszczuk 71 375 76 15
dr Jan Paweł Woronczak 71 375 76 16
Redaktorzy zasobów cyfrowych (zbiory: Gabinet Śląsko-Łużycki)
mgr Arkadiusz Cencora 71 346 31 63
dr Grzegorz Sobel 71 346 31 63
Redaktorzy zasobów cyfrowych (Oddział Zbiorów Graficznych)
dr Iwona Bińkowska 71 375 24 10
mgr Ryszard Len 71 375 24 10
Redaktorzy zasobów cyfrowych (Oddział Zbiorów Muzycznych)
mgr Mirosław Osowski 71 375 24 25
Redaktorzy zasobów cyfrowych (Oddział Informacji Naukowej)
mgr Barbara Piątkowska-Chodasewicz 71 375 24 18
mgr Piotr Rossa 71 375 75 97
Administrator systemu dLibra (Oddział Komputeryzacji)
inż. Rafał Raczyński 71 346 31 85
Technicy (Pracownia Reprografii i Digitalizacji)
Kier. Oddz.Marcin Szala 71 375 24 07
Marek Cap 71 3752 427
mgr Ritta Czaplicka 71 3752 431
Tomasz Kalota 71 375 24 26
mgr Mariusz Kupczak 71 3752 407
Eunika Kupis 71 3752 429
Alicja Liwczycka 71 3752 427
Joanna Łaszcz 71 3752 426
Andrzej Malenda 71 3752 407
Paweł Rękar 71 375 24 26
mgr Iwona Szylin 71 3752 667
mgr Joanna Tokarz 71 3752 667
mgr Marcin Trzepacz 71 375 26 67
mgr Zofia Ważna 71 375 24 29
mgr inż. Justyna Woszczyk 71 3752 429
mgr Justyna Zaczek 71 3752 431