Przejdź do treści

www.BibliotekaCyfrowa.pl

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje dostęp do zabytków piśmiennictwa, zbiorów edukacyjnych i wystaw, prezentujących najbardziej interesujące kolekcje wybrane z bogatych zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Kolekcje Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego obejmują zdigitalizowane zbiory, które ze względu na ich wartość historyczną, treść, format i zakres terytorialny stanowią dziedzictwo kultury europejskiej lub regionalnej. Oryginały poddane procesowi digitalizacji obejmują następujące formaty: książki (w tym stare druki), czasopisma, rękopisy, fotografie, nuty, mapy, karty pocztowe, grafiki. Uwzględniają one także materiały edukacyjne, wystawy i inne. Zakres terytorialny kolekcji Dziedzictwo kulturowe dotyczy obszaru niemal całej Europy, a Regionalia obejmują cały Śląsk i Łużyce, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska i Wrocławia.

Udostępnianie zbiorów

Zbiory udostępniane są 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Może z nich korzystać każda osoba znajdująca się w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że dysponuje komputerem podłączonym do Internetu. Niektóre zbiory ze względu na ochronę praw autorskich udostępniane są tylko na komputerach znajdujących się w obrębie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Zespół Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Dyrektor
mgr inż. Grażyna Piotrowicz 71 346 31 20
Komisja ds. Digitalizacji Zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej
mgr Iwona Domowicz 71 375 24 03
mgr Monika Jóźwiak 71 346 31 20
Tomasz Kalota 71 375 24 26
inż. Rafał Raczyński 71 346 31 85
Marcin Szala 71 375 24 07
Redaktorzy zasobów cyfrowych (Oddział Starych Druków)
mgr Diana Codogni-Łańcucka 71 375 24 09
Redaktorzy zasobów cyfrowych (Oddział Rękopisów)
dr Michał Broda 71 375 24 08
mgr Łukasz Krzyszczuk 71 375 76 15
dr Jan Paweł Woronczak 71 375 76 16
Redaktorzy zasobów cyfrowych (zbiory: Gabinet Śląsko-Łużycki)
mgr Arkadiusz Cencora 71 346 31 63
dr Grzegorz Sobel 71 346 31 63
Redaktorzy zasobów cyfrowych (Czytelnia Zbiorów Specjalnych)
mgr Iwona Domowicz 71 375 76 23
Redaktorzy zasobów cyfrowych (Oddział Zbiorów Graficznych)
dr Iwona Bińkowska 71 375 24 10
mgr Ryszard Len 71 375 24 10
Redaktorzy zasobów cyfrowych (Oddział Zbiorów Kartograficznych)
mgr Anna Osowska 71 375 24 22
Redaktorzy zasobów cyfrowych (Oddział Zbiorów Muzycznych)
mgr Mirosław Osowski 71 375 24 25
Redaktorzy zasobów cyfrowych (Oddział Informacji Naukowej)
mgr Barbara Piątkowska-Chodasewicz 71 375 24 18
mgr Piotr Rossa 71 375 75 97
Administrator systemu dLibra (Oddział Komputeryzacji)
inż. Rafał Raczyński 71 346 31 85
Technicy (Sekcja Digitalizacji i Mediów Cyfrowych)
Tomasz Kalota 71 375 24 26
Paweł Rękar 71 375 24 26
Marcin Szala 71 375 24 07
mgr Marcin Trzepacz 71 375 26 67
mgr Zofia Ważna 71 375 24 29
Ryszard Zalewski 71 375 24 29