Przejdź do treści

Biblioteka Cyfrowa - Jak zostać Partnerem BCUWr?

Biblioteka Cyfrowa UWr:

 • może wspomagać e-learning oraz procesy dydaktyczne i naukowo-badawcze realizowane w naszej Uczelni,

 • jest przygotowana, aby udostępniać w cyfrowej wersji wybrane skrypty, monografie, materiały konferencyjne, artykuły z czasopism naukowych UWr, prace magisterskie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz e-booki,

 • ma możliwości publikowania materiałów audiowizualnych oraz multimediów,

 • daje sposobność zachowania i upowszechnienia historycznych kolekcji bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych,

 • jest dostawcą uporządkowanej wiedzy oraz informacji o autorach i ich dziełach,

 • może być narzędziem wykorzystanym do budowania projektów opartych na koncepcji Web 2.0 i Biblioteka 2.0,

 • jest światową wizytówką korzystania przez Uczelnię z nowoczesnych mediów i technologii,

 • jest wspaniałą reklamą dla naszej Uczelni i Regionu.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wykorzystaniem BCUWr i chcecie zostać jej Partnerem to:

 • można zaprosić pracownika Biblioteki, który w formie prezentacji wyjaśni funkcjonowanie, możliwości oraz cele BCUWr; kontakt: ,

 • można obejrzeć wideo z prezentacji BCUWr i Prawniczej Biblioteki Cyfrowej, która miała miejsce w grudniu 2007 r. https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/12891,

 • można przeczytać materiały opublikowane w Niezbędniku redaktora BCUWr, co pozwoli na zapoznanie się z rodzajem i zakresem prac, a jednocześnie pokaże, jak wiele instrukcji jest już przygotowanych, aby sprawnie realizować zadanie tworzenia BCUWr,

 • można rozpoznać potrzeby swoich studentów i pracowników naukowych i zastanowić się nad swoją wizją współtworzenia BCUWr, można zastanowić się nad kadrą i sprzętem, który będzie potrzebny do realizacji zadania,

 • można pominąć punkty powyżej i od razu umówić się na spotkanie, podczas którego pracownicy Biblioteki wyjaśnią zasady funkcjonowania, możliwości oraz cele BCUWr i odpowiedzą na zadane pytania,

 • należy zapoznać się z wzorem umowy partnerskiej tzw. Porozumienie i dostosować jego treść do możliwości i potrzeb przyszłego Partnera i Biblioteki,

 • po ustaleniu szczegółów należy podpisać Porozumienie, które zawierane jest pomiędzy Dyrektorem Biblioteki a Kierownikiem instytucji partnerskiej.

Zapraszamy do współpracy!
Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu