Przejdź do treści

Oddział Starych Druków

Profil zbiorów

Oddział gromadzi druki XV – XVIII wieku. Zbiory mają charakter uniwersalny. Reprezentowane są w nich wszystkie dziedziny nauki. Wśród polskich zbiorów starych druków zasoby BUWr. wyróżniają się wielką ilością dzieł, tłoczonych przez wybitnych drukarzy europejskich. Specjalnością księgozbioru jest jednak przede wszystkim lokalna produkcja typograficzna. Silesiaca tworzą bogate i nieocenione źródło do wszechstronnych badań naukowych nad historią Śląska.


Zadania Oddziału

Do podstawowych zadań Oddziału Starych Druków należy:

  • prowadzenie inwentarza,

  • opracowywanie zbiorów,

  • udostępnianie zbiorów do Czytelni Zbiorów Specjalnych oraz na wystawy krajowe i zagraniczne,

  • ewidencja udostępnianych zbiorów,

  • prace magazynowe, ochrona zbiorów,

  • opracowanie kwerend i informowanie o zbiorach,

  • prowadzenie katalogu, kartotek i księgozbioru podręcznego,

  • współpraca z Oddziałem Gromadzenia Zbiorów,

  • współorganizowanie wystaw,

  • dyżury i pomoc merytoryczna w Czytelni Zbiorów Specjalnych.


Udostępnianie zbiorów

Zbiory udostępniane są w Czytelni Zbiorów Specjalnych:
:: realizacja zamówień do godziny 14:00
:: zamówienia złożone po tej godzinie zrealizowane będą następnego dnia
:: zwrot materiałów do godziny 14:30; za zgodą kierownika Oddziału niektóre materiały biblioteczne dostarczone do czytelni mogą być na życzenie użytkownika rezerwowane do czasu ich wykorzystania
:: zasady udostępniania starych druków określone zostały w Regulaminie Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Usługi reprograficzne wykonywane są w Pracowni Reprografii i Digitalizacji BUWr.


Adres

Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Starych Druków
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 37 52 409, 71 37 52 405
e-mail:


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. mgr Diana Codogni-Łańcucka 71 3752 409
mgr Krzysztof Bednarski 71 3757 618
dr Lucyna Biały 71 3757 512
mgr Agnieszka Dembska 71 3752 419
mgr Weronika Karlak 71 3752 405
mgr Elżbieta Kazimierczyk 71 3752 420
Robert Marcinik 71 3757 618
mgr Małgorzata Turowska 71 3752 420
mgr Joanna Ziobro 71 3752 420