Przejdź do treści

Biblioteka Cyfrowa - Regulamin

Publikacje dostępne na stronach Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego znajdujące się w domenie publicznej mogą być wykorzystywane w dowolny sposób, bez żadnych ograniczeń. W celu poszanowania osobistych praw autorskich należy wskazać nazwisko lub pseudonim autora. Prosimy jednocześnie o wskazanie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu jako właściciela danego obiektu.

Zbiory/utwory w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego, które są nadal objęte ochroną prawa autorskiego i udostępniane w ramach konkretnej licencji (np. Creative Commons) zgodnie z wymogami prawa lub udzielonej licencji, mogą być bez zgody właściciela praw autorskich wykorzystywane jedynie na użytek własny lub w celach naukowo-dydaktycznych.