Przejdź do treści

Profil zbiorów

W skład kolekcji śląsko-łużyckiej wchodzą druki dotyczące Śląska i Łużyc zwane silesiakami i lusatikami. Zbiór silesiaków tworzą wszelkie materiały treściowo związane z obszarem Śląska, biografie osób działających na Śląsku oraz polonika (publikacje wydane na Śląsku przed 1945 rokiem). Lusatika - to materiały dotyczące Łużyc, bez względu na język i miejsce wydania oraz wszelkie druki w językach łużyckich. Więcej zob. Historia zbiorów.


Udostępnianie zbiorów

Zbiory śląskie i łużyckie są udostępniane prezencyjnie w Czytelni Śląskiej. Szczegółowe zasady udostępniania określone zostały w Regulaminie Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Usługi reprograficzne wykonywane są w Pracowni Reprografii i Digitalizacji BUWr.


Adres

adres dla korespondencji:
Biblioteka Uniwersytecka
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 37 52 414, 71 34 63 163
e-mail: