Przejdź do treści

Oddział Rękopisów

Profil zbiorów

Oddział przechowuje ocalałe po wojnie kolekcje rękopiśmienne dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, Miejskiej oraz rękopisy pozyskane w latach 1945-2002 (tzw. akcesja). Są to zbiory bardzo zróżnicowane tematycznie. Znajdujemy wśród nich dzieła teologiczne, prawnicze, filozoficzne, medyczne, utwory autorów klasycznych greckich i łacińskich, a także korespondencję uczonych i literatów czy kolekcję sztambuchów oraz rękopisów orientalnych. To co wyróżnia wrocławski zbiór rękopisów spośród innych podobnych mu kolekcji, to kroniki miast śląskich, kalendarze, opracowania historyczne, materiały genealogiczne i inne niezwykle cenne źródła do badań dziejów Śląska oraz największy w Polsce zbiór rękopisów średniowiecznych.


Informator o zbiorze rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu


Zadania Oddziału

Do podstawowych zadań Oddziału Rękopisów należy:

  • prowadzenie inwentarza,

  • opracowywanie zbiorów,

  • udostępnianie zbiorów do Czytelni Zbiorów Specjalnych oraz na wystawy krajowe i zagraniczne,

  • ewidencja udostępnianych zbiorów,

  • prace magazynowe, ochrona zbiorów,

  • opracowanie kwerend i informowanie o zbiorach,

  • prowadzenie katalogu, kartotek i księgozbioru podręcznego,

  • współpraca z Oddziałem Gromadzenia Zbiorów,

  • współorganizowanie wystaw,

  • dyżury i pomoc merytoryczna w Czytelni Zbiorów Specjalnych.


Udostępnianie zbiorów

Zbiory udostępniane są w Czytelni Zbiorów Specjalnych

:: realizacja zamówień do godziny 14:00

:: zamówienia złożone po tej godzinie zrealizowane będą następnego dnia

:: zasady udostępniania materiałów rękopiśmiennych określone zostały w Regulaminie Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Usługi reprograficzne wykonywane są w Pracowni Reprografii i Digitalizacji BUWr.


Adres

Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Rękopisów
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 37 52 408, 71 37 52 432
e-mail:


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. dr Michał Broda 71 3752 408
dr Antoine Haaker 71 3757 154
mgr Łukasz Krzyszczuk 71 3757 615
mgr Dawid Kuriański 71 3757 616
dr Adam Poznański 71 3752 432
dr Jan Paweł Woronczak 71 3757 616


Współpracownicy

:: prof. Wojciech Mrozowicz

:: dr Lesław Spychała

Pożegnanie Janka Przytulskiego
Pożegnanie Joasi Madej
Pożegnanie Staszka Kądzielskiego