Przejdź do treści

Biblioteka Cyfrowa - Dla autorów i wydawców

Zapraszamy pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do opublikowania swoich prac naukowych w BCUWr!

Celem BCUWr jest wspomaganie e-learningu, procesów dydaktycznych i naukowo-badawczych realizowanych w naszej Uczelni. Pragniemy udostępniać w cyfrowej wersji wybrane skrypty, monografie, materiały konferencyjne, artykuły z czasopism naukowych UWr, prace magisterskie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne.

Licząc na współpracę z pracownikami naukowymi Alma Mater, jak również z wydawcami zachęcamy do opublikowania materiałów w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszystkie materiały publikujemy zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W niektórych przypadkach, na życzenie, możemy wprowadzić ograniczenia (hasłem lub numerem IP) w dostępie do tekstów, wynikające z umów licencyjnych.

Czas przechowywania publikacji w BCUWr, sposób jej prezentacji i tryb wprowadzenia zmian treści będą przedmiotem odrębnych umów z wydawcą bądź z autorem.

Wszystkich chętnych do zamieszczenia cyfrowych wersji swych publikacji (wydawnictw) w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie prosimy o wypełnienie odpowiedniej umowy licencyjnej: dla autorów lub wydawców i przesłanie jej na adres.

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław

Wzory umów licencyjnych:

Pliki PDF

:: dla autorów (PL)

:: dla autorów (EN)

:: dla wydawców (PL)

:: dla wydawców (EN)

Plik MS Word

:: dla autorów (PL)

:: dla autorów (EN)

:: dla wydawców (PL)

:: dla wydawców (EN)

:: Licencje Creative Commons