Przejdź do treści

Oddział Zbiorów Muzycznych

Profil zbiorów

W Oddziale są gromadzone wydawnictwa i rękopisy nutowe, książki i czasopisma o tematyce muzycznej. Zbiory druków i rękopisów nutowych posiadają bardzo zróżnicowany charakter, obejmując muzykę zarówno świecką jak i religijną, instrumentalną jak i wokalną od XV do XXI wieku, a wśród dzieł muzyki dawnej m.in. wybitną kolekcję włoskich wydań muzyki baroku. Wyróżniającą cechą zbiorów jest duży zasób muzyki śląskiej - co w połączeniu z bogatym zestawem literatury specjalistycznej XIX-XX wieku z tej dziedziny oraz licznymi tytułami niemieckich i śląskich czasopism muzycznych powoduje, iż zbiory muzyczne (wespół ze zbiorami specjalnymi innych oddziałów zbiorów specjalnych i zbiorami śląsko-łużyckimi) mogą stanowić najlepsze na świecie zaplecze naukowe do badań historii muzyki - zwłaszcza Śląska, a także całej Środkowej Europy. Na uwagę zasługuje również bardzo dobry zestaw dawniejszych i współczesnych wydawnictw o charakterze encyklopedycznym i bibliograficznym z dziedziny muzyki, zapewniający czytelnikom dogodny warsztat pracy.
Biblioteka jest członkiem IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres) od 1963 r. https://www.iaml.info/


Zadania Oddziału

Do podstawowych zadań Oddziału Zbiorów Muzycznych należy:

  • prowadzenie inwentarza,

  • opracowywanie zbiorów,

  • udostępnianie zbiorów do Czytelni Zbiorów Specjalnych oraz na wystawy krajowe i zagraniczne,

  • ewidencja udostępnianych zbiorów,

  • prace magazynowe, ochrona zbiorów,

  • opracowanie kwerend i informowanie o zbiorach,

  • prowadzenie katalogu, kartotek i księgozbioru podręcznego,

  • współpraca z Oddziałem Gromadzenia Zbiorów,

  • współorganizowanie wystaw,

  • dyżury i pomoc merytoryczna w Czytelni Zbiorów Specjalnych.


Udostępnianie zbiorów

Zbiory udostępniane są w Czytelni Zbiorów Specjalnych:
:: realizacja zamówień do godziny 14:00 (zbiory specjalne) oraz do godziny 14:30 (zbiory ogólne)
:: zamówienia złożone po tych godzinach zrealizowane będą następnego dnia
:: szczegółowe zasady udostępniania określone zostały w Regulaminie Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Usługi reprograficzne wykonywane są w Pracowni Reprografii i Digitalizacji BUWr.


Adres

Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Zbiorów Muzycznych
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 37 52 425
e-mail:


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. mgr Mirosław Osowski 71 3752 425
mgr Izabela Baron-Grygar 71 3752 952
Joanna Konopczak 71 3752 952
mgr Katarzyna Kubaszewska 71 3752 952