Przejdź do treści

Oddział Komputeryzacji

Informacje ogólne

Adres
Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Komputeryzacji
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 34 63 123
e-mail:

Godziny urzędowania
poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:00


Zadania Oddziału

Do zadań Oddziału Komputeryzacji należy:

  • administrowanie serwerami i siecią komputerową,

  • administrowanie zintegrowanym systemem bibliotecznym VIRTUA,

  • instalowanie, wdrażanie i aktualizowanie oprogramowania,

  • projektowanie, tworzenie aplikacji i baz danych na potrzeby oddziałów BU,

  • zakupy i ewidencja sprzętu komputerowego,

  • naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego,

  • współpraca z bibliotekami sieci bibliotecznej UWr w zakresie obsługi systemu VIRTUA,

  • szkolenie użytkowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania.


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. mgr Krzysztof Wysokiński71 34 63 123
mgr inż. Katarzyna Gawor 71 34 63 180
mgr inż. Rafał Olszak 71 34 63 156
inż. Rafał Raczyński 71 34 63 185
mgr. inż. Marta Tichanów 71 34 63 180