Przejdź do treści

Oddział Informacji Naukowej

Informacje ogólne

Adres
Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Informacji Naukowej
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 37 57 596
e-mail:
e-mail:

Godziny otwarcia Informatorium oraz Punktu Informacyjnego Biblioteki

październik - czerwiec
poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00
sobota: 9:00 - 14:00
lipiec, wrzesień
poniedziałek, czwartek: 12:00 - 19:00
wtorek, środa, piątek: 8:00 - 15:00
sierpień
Informatorium i Punkt Informacyjny
są zamknięte

Zadania Oddziału

Do podstawowych zadań Oddziału Informacji Naukowej należy świadczenie usług informacyjnych na rzecz użytkowników, a w szczególności:

 • tworzenie i udostępnianie warsztatu informacyjnego,

 • realizacja usług informacyjnych (także z zakresu problematyki śląsko-łużyckiej),

 • współredagowanie witryny internetowej Biblioteki,

 • prowadzenie bazy norm,

 • abonowanie serwisów czasopism elektronicznych i baz danych (we współpracy z Oddziałem Wydawnictw Ciągłych),

 • dyżury w Informatorium oraz w wolnym dostępie,

 • szkolenie użytkowników i koordynowanie praktyk bibliotecznych,

 • prace bibliograficzne i dokumentacyjne.


Sekcje Oddziału

Sekcja Informacji Naukowej

 • organizowanie własnego warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny Informatorium, dostęp do baz danych, dostęp do Internetu dla użytkowników)

 • udzielnie informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych

 • realizowanie kwerend w oparciu o zbiory ogólne Biblioteki

 • lokalizowanie trudno dostępnych materiałów w bibliotekach krajowych i zagranicznych

 • realizacja zamówień na odbitki kserograficzne i mikrofilmy

 • współredagowanie strony domowej Biblioteki

 • redagowanie internetowego biuletynu nabytków zagranicznych

 • organizowanie wystaw tematycznych i okolicznościowych

 • oprowadzanie po Bibliotece wycieczek i opieka nad gośćmi zagranicznymi

 • szkolenie użytkowników informacji

 • koordynowanie praktyk bibliotecznych studentów i bibliotekarzy

 • gromadzenie i opracowywanie danych do bibliografii na temat Uniwersytetu Wrocławskiego

 • opieka nad katalogiem alfabetycznym Biblioteki Głównej

 • opieka nad Centralnymi Katalogami Bibliotek Specjalistycznych


Sekcja Prac Bibliograficzno-Dokumentacyjnych

 • gromadzenie i opracowanie danych do bibliografii publikacji pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

 • utrzymywanie bazy haseł wzorcowych dla pracowników UWr.

 • przygotowanie analiz statystycznych publikacji pracowników UWr na użytek Rektora i Dyrekcji Biblioteki

 • udział w dyżurach katalogowych


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. mgr Piotr Rossa 71 3757 597
Sekcja Informacji Naukowej
Kier. Sekcji mgr Luiza Bakalarczyk 71 3757 597
mgr Łukasz Jodłowski 71 3752 418
Eleonora Kołaczyk 71 3757 596
mgr Magdalena Małachowska 71 3752 418
mgr Barbara Piątkowska-Chodasewicz 71 3752 418
mgr Marcin Rychel 71 3757 596
mgr inż. Dorota Stańczak 71 3752 418
Dorota Trąbka 71 3757 596
Tomasz Wieleba 71 3757 596
Sekcja Prac Bibliograficzno-Dokumentacyjnych
Kier. Sekcji mgr Aleksandra Zawadzka 71 -
mgr Wanda Rochowska 71 3463 115
mgr Anna Łobodziec 71 3463 115

Pożegnanie Aleksandry Krauze