Przejdź do treści

Pracownia Reprografii i Digitalizacji

Zmiany w cenniku usług reprograficznych


Ogólne zasady świadczenia usług reprograficznych

 1. W BUWr można reprodukować materiały biblioteczne samodzielnie lub zlecając usługę Pracowni Reprografii i Digitalizacji.

 2. Samodzielne wykonywanie kopii umożliwiają samoobsługowe kserokopiarki dostępne w czytelni.

 3. Dopuszcza się samodzielne, bezpłatne fotografowanie niektórych materiałów bibliotecznych własnym aparatem fotograficznym Użytkownika (bez użycia lampy błyskowej).

 4. Pracownia Reprografii i Digitalizacji wykonuje odbitki kserograficzne, mikrofilmy, fotografie cyfrowe, skanowanie, digitalizację na żądanie oraz archiwizuje wykonane prace na płytach CD i DVD lub udostępnia poprzez serwer FTP.

 5. Zlecenia na usługi reprograficzne przyjmowane są na odpowiednim formularzu we wszystkich czytelniach Biblioteki; mogą być również przesyłane pocztą na adres Biblioteki (ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław) oraz e-mailem ().

 6. Zrealizowane zlecenia można odbierać w Punkcie Informacyjnym Biblioteki, mogą być wysyłane pocztą tradycyjną, lub są udostępniane do pobrania z serwera FTP.

 7. Reprodukowanie materiałów bibliotecznych odbywa się zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 8. Biblioteka może odmówić wykonania usługi reprograficznej, jeżeli nie pozwala na to stan zachowania materiału albo jej wykonanie nie leży w możliwościach technicznych Biblioteki.

 9. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych z materiałów wydanych do 1950 roku włącznie oraz z gazet oprawnych, których format jest większy od formatu A-3. Dla tych materiałów proponujemy wybrać inną formę reprodukcji (skan, foto).

 10. Usługi skanowania, digitalizacji na żądanie oraz kopiowania plików cyfrowych są zwolnione z podatku VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT), w przypadku jeżeli nie będą nagrane na jakimkolwiek nośniku (czytelnik sam pobiera dane z serwera FTP).

 11. Przy zamówieniach nietypowych oraz zamówieniach powyżej 1.000 skanów (klatek/sztuk) cena usługi jest określana indywidualnie.

 12. Wykonane prace, fakturę lub paragon fiskalny odbiera się w Punkcie Informacyjnym Biblioteki, dla Użytkowników zagranicznych fakturę wystawia – sekretariat Biblioteki na podstawie specyfikacji przygotowanej przez pracownika oddziału udostępniającego zbiory do reprodukcji.


Zadania Pracowni

Do podstawowych zadań Pracownia Reprografii i Digitalizacji należą:

 • usługi reprograficzne dla czytelników,

 • usługi reprograficzne dla Biblioteki Uniwersyteckiej,

 • zabezpieczanie zbiorów,

 • digitalizacja zbiorów.


Adres

Biblioteka Uniwersytecka
Pracownia Reprografii i Digitalizacji
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 37 52 431
e-mail:


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. Marcin Szala 71 3752 431
Marek Cap 71 3752 427
mgr Ritta Czaplicka 71 3752 431
Tomasz Kalota 71 3752 426
mgr Mariusz Kupczak 71 3752 407
Eunika Kupis 71 3752 429
Alicja Liwczycka 71 3752 427
Andrzej Malenda 71 3752 407
Paweł Rękar 71 3752 426
mgr Iwona Szylin 71 3752 667
mgr Joanna Tokarz 71 3752 667
mgr Marcin Trzepacz 71 3752 667
mgr Zofia Ważna 71 3752 429
mgr inż. Justyna Woszczyk 71 3752 429
mgr Justyna Zaczek 71 3752 431
Joanna Łaszcz 71 3752 426