Przejdź do treści

Oddział Zbiorów Graficznych

Profil zbiorów

Oddział Zbiorów Graficznych gromadzi, opracowuje naukowo, udostępnia, a także eksponuje, upowszechnia, publikuje i promuje zbiory specjalne z zakresu grafiki, fotografii, ekslibrisu, pocztówki i reprodukcji oraz literaturę specjalistyczną w postaci druków zwartych i ciągłych, dotyczącą w/w zbiorów, jak też w ogólności ikonografii i historii sztuki.


Zadania Oddziału

Do podstawowych zadań Oddziału Zbiorów Graficznych należy:

  • prowadzenie inwentarza,

  • opracowywanie zbiorów,

  • udostępnianie zbiorów do Czytelni Zbiorów Specjalnych oraz na wystawy krajowe i zagraniczne,

  • ewidencja udostępnianych zbiorów,

  • prace magazynowe, ochrona zbiorów,

  • opracowanie kwerend i informowanie o zbiorach,

  • prowadzenie katalogu, kartotek i księgozbioru podręcznego,

  • współpraca z Oddziałem Gromadzenia Zbiorów,

  • oprowadzanie wycieczek, współorganizowanie wystaw,

  • dyżury i pomoc merytoryczna w Czytelni Zbiorów Specjalnych.


Udostępnianie zbiorów

Zbiory udostępniane są w Czytelni Zbiorów Specjalnych:
:: realizacja zamówień do godziny 14:00 (zbiory specjalne) oraz do godziny 14:30 (zbiory ogólne)
:: zamówienia złożone po tych godzinach zrealizowane będą następnego dnia
:: szczegółowe zasady udostępniania określone zostały w Regulaminie Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Usługi reprograficzne wykonywane są w Pracowni Reprografii i Digitalizacji BUWr.


Adres

Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Zbiorów Graficznych
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 37 52 410
e-mail:


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
dr Iwona Bińkowska 71 3752 410
mgr Ryszard Len 71 3752 410