Przejdź do treści

Oddział Zbiorów Muzycznych - Zbiory

Wielkość zbiorów

Nuty ogółem: około 42.000 wol., w tym:
- druki nutowe XIX-XX w.: ponad 30.000 wol.
- stare druki muzyczne XVI-XVIII w.: prawie 4.500 wol.
- rękopisy muzyczne XVI-XX w.: około 4.000 jedn.

Księgozbiór specjalistyczny (wydawnictwa z zakresu historii i teorii muzyki):
- książki: ponad 18.000 wol.
- czasopisma: ponad 400 tytułów.


Katalogi

Katalogi komputerowe:

:: Katalog komputerowy BUWr. w systemie VIRTUA (OPAC) [Wejście] [Więcej informacji]

:: Międzynarodowy katalog źródeł muzycznych RISM [Wejście] [Więcej informacji]

Katalogi zdigitalizowane:

:: Katalog alfabetyczny druków nutowych nowych [Wejście] [Więcej informacji]

:: Katalog systematyczny druków nutowych nowych [Wejście] [Więcej informacji]

(Katalogi zdigitalizowane zbiorów ogólnych rejestrują również książki i czasopisma księgozbioru specjalistycznego Oddziału Zbiorów Muzycznych wydane w latach 1801-1994).

:: Katalog alfabetyczny zbiorów ogólnych [Wejście] [Więcej informacji]

:: Katalog czasopism zbiorów ogólnych [Wejście] [Więcej informacji]

Katalogi kartkowe:

:: Alfabetyczny druków nutowych nowych*

:: Systematyczny druków nutowych nowych*

:: Alfabetyczny książek*

:: Systematyczny książek*

:: Alfabetyczny rękopisów muzycznych*

:: Systematyczny rękopisów muzycznych*

:: Alfabetyczny starych druków muzycznych

:: Alfabetyczny rękopisów muzycznych daw. Biblioteki Miejskiej

:: Alfabetyczny druków nutowych daw. Biblioteki Miejskiej

:: Alfabetyczny czasopism muzycznych polskich*

:: Alfabetyczny mikrofilmów

Uwaga: katalogi kartkowe oznaczone * kontynuowane są w katalogach komputerowych.

Katalogi drukowane:

  • Bohn Emil: Bibliographie der Musik-Druckwerke bis 1700 welche in der Stadtbibliothek, der Bibliothek des Academischen Instituts für Kirchenmusik und der Koeniglichen und Universitaets-Bibliothek zu Breslau aufbewahrt werden. Ein Beitrag zur Geschichte der Musik im XV., XVI. und XVII Jahrhundert. Berlin 1883; reprint Hildesheim 1969.

  • Katalog rękopisów muzycznych XVIII i XIX wieku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu ze zbiorów wrocławskiego kościoła św. Elżbiety = Katalog der Musikhandschriften des 18. und 19. Jahrhunderts der Universitätsbibliothek Breslau aus den Sammlungen der Breslauer St. Elizabethkirche, wybór i oprac. Aniela Kolbuszewska, Wrocław 2008, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2997, Bibliothecalia Wratislaviensia 8

  • Kolbuszewska Aniela: Katalog mikrofilmów druków muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu ze zbioru Królewskiego Gimnazjum w Brzegu. Wrocław 1995. Acta Universitatis Wratislaviensis No 1733, Bibliothecalia Wratislaviensia 3

  • Kolbuszewska Aniela: Katalog muzycznych dzieł teoretycznych XVI i XVII wieku. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Wrocław 1973

  • Kolbuszewska Aniela: Katalog zbiorów muzycznych legnickiej biblioteki księcia Jerzego Rudolfa „Bibliotheca Rudolphina” [dot. także pozycji znajdujących się obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu]. Legnica 1992