Przejdź do treści

Oddział Zbiorów Muzycznych - Wybrana literatura

:: Biblioteka Uniwersytecka – Gabinet Muzyczny. Wrocław. W: Biblioteki i zbiory muzyczne na Śląsku. Red. Karol Musioł. Katowice 1966, s. 9-10

:: Biblioteka Uniwersytecka. Oddział Zbiorów Muzycznych. W: Informator o bibliotekach naukowych m. Wrocławia. Wrocław 1979, s. 27

:: Biblioteka Uniwersytecka. Oddział Zbiorów Muzycznych (University Library, Music Department). Wrocław. W: Directory of Music Research Libraries. Vol. 5. Kassel 1985, s. 169-170

:: Biblioteka Uniwersytecka. Oddział Zbiorów Muzycznych. Wrocław. W: Prokopowicz Maria, Spóz Andrzej, Pigła Włodzimierz: Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce. Przewodnik. Warszawa 1998, s. 237-242

:: Bielecki Artur: Perły na pięciolinii. Panorama Dolnośląska 2005 nr 6 s. 66-67

:: Bohn Emil: Bibliographie der Musik-Druckwerke bis 1700 welche in der Stadtbibliothek, der Bibliothek des Academischen Instituts für Kirchenmusik und der Koeniglichen und Universitaets-Bibliothek zu Breslau aufbewahrt werden. Ein Beitrag zur Geschichte der Musik im XV., XVI. und XVII Jahrhundert. Berlin 1883; reprint Hildesheim 1969.

:: (das): Z muzycznej przeszłości Wrocławia [wystawa muzykaliów ze zbiorów Oddziału Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu]. Ruch Muzyczny 1990 nr 22 s. 8

:: Dobrzański Tomasz: XVII-wieczny repertuar fletu podłużnego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wrocław, 2018

:: Epstein Peter: Musik aus Breslauer Bibliotheken und Sammlungen. Schlesische Monatshefte 1929 Jg. 6 s. 317-318

:: Jeż Tomasz: Danielis Sartorii. Musicalia Wratislaviensia. Warszawa, 2017

:: Jeż Tomasz: Rękopiśmienne tabulatury organowe w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. W: Źródła muzyczne. Krytyka, analiza, interpretacja. 28 Konferencja Muzykologiczna ZKP, Gdańsk 1999. Red. Ludwik Bielawski, J. Katarzyna Dadak-Kozicka. Warszawa 1999, s. 209-214

:: Katalog rękopisów muzycznych XVIII i XIX wieku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu ze zbiorów wrocławskiego kościoła św. Elżbiety = Katalog der Musikhandschriften des 18. und 19. Jahrhunderts der Universitätsbibliothek Breslau aus den Sammlungen der Breslauer St. Elizabethkirche, wybór i oprac. Aniela Kolbuszewska, Wrocław 2008, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2997, Bibliothecalia Wratislaviensia 8

:: Kłosowicz Violetta: Tabulatura lutniowa Gregora Krengla ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. W: Konferencja Naukowa "Tradycje śląskiej kultury muzycznej” VI. 5-7 kwietnia 1990. Zeszyty Naukowe. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki. Nr 59. Wrocław 1992 s. 61-82

:: Kolbuszewska Aniela: Bibliotheca Rudolphina. Druki i rękopisy muzyczne z legnickiej biblioteki księcia Jerzego Rudolfa. Katalog wystawy. Legnica 1983

:: Kolbuszewska Aniela: Biblioteka muzyczna księcia Jerzego Rudolfa w Legnicy [m.in. o pozycjach znajdujących się obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu]. W: Życie muzyczne Legnicy XIII-XIX w. Materiały z sesji naukowej. Legnica 1984, s. 69-86

:: Kolbuszewska Aniela: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Oddział Zbiorów Muzycznych. Wystawa ‶Thesaurus musicus”, czerwiec 1983. Biblioteka Muzyczna 1983-1984 [wyd.] 1986 s. 90-92

:: Kolbuszewska Aniela: Breslau. B. Bibliotheken [hasło]. W: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Sachteil Bd. 1. Kassel 1994, szp. 158-161

:: Kolbuszewska Aniela: Cenne muzykalia w Bibliotece Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy. Szkice Legnickie 1973 [t.] 7 s. 245-250

:: Kolbuszewska Aniela: Historische Grundlagen der Musiksammlungen in der Universitätsbibliothek zu Breslau. W: Die Musik der Deutschen im Osten und ihre Wechselwirkung mit den Nachbarn . Hrsg. von Klaus Wolfgang Niemöller und Helmut Loos. Bonn 1994. Deutsche Musik im Osten. Bd. 6, s. 295-302

:: Kolbuszewska Aniela: Katalog mikrofilmów druków muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu ze zbioru Królewskiego Gimnazjum w Brzegu. Wrocław 1995. Acta Universitatis Wratislaviensis No 1733, Bibliothecalia Wratislaviensia 3

:: Kolbuszewska Aniela: Katalog muzycznych dzieł teoretycznych XVI i XVII wieku. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Wrocław 1973

:: Kolbuszewska Aniela: Katalog zbiorów muzycznych legnickiej biblioteki księcia Jerzego Rudolfa „Bibliotheca Rudolphina” [dot. także pozycji znajdujących się obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu]. Legnica 1992

:: Kolbuszewska Aniela: Legniccy kompozytorzy w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (Dokumentacja źródeł XVI-XVII wieku). = Die Liegnitzer Komponisten in den Beständen der Universitätsbibliothek Wrocław. W: Beiträge zur Musikgeschichte Schlesiens. Musikkultur - Orgellandschaft. Tagungsbericht Liegnitz 1991. Hrsg. von Jarosław Stępowski und Helmut Loos. Bonn 1994. Deutsche Musik im Osten Bd. 5, s. 263-283

:: Kolbuszewska Aniela: Legnicki zbiór muzyczny księcia Jerzego Rudolfa. W: Kultura artystyczna renesansu na Śląsku w dobie Piastów. Opole 1975, s. 97-105

:: Kolbuszewska Aniela: Muzykalia biblioteczne [hasło]. W: Encyklopedia Wrocławia. Wrocław 2000, s. 541-542

:: Kolbuszewska Aniela: O księgozbiorze muzycznym Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Zeszyty Naukowe. PWSM we Wrocławiu. Nr 28. Wrocław 1981 s. 175-184

:: Kolbuszewska Aniela: Poezja Adama Mickiewicza w twórczości muzycznej. Komentarz do wystawy [w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu w 1992 r.]. W: Księga w 170 rocznicę wydania "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego. Wrocław 1993, s. 492-497

:: Kolbuszewska Aniela: Poznajemy zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej. Oddział Zbiorów Muzycznych i jego zbiory. Przegląd Uniwersytecki. Pismo informacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego 2003 nr 2 s. 27-28

:: Kolbuszewska Aniela: „Przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy”. Katalog [druków i rękopisów z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu prezentowanych na wystawie we wrocławskim Muzeum Narodowym]. W: Musica sacra. Motywy muzyczne w sztuce śląskiej XIII-XVIII w. Oprac. Maria Zduniak i in. Wrocław 1997, s. 72-130

:: Kolbuszewska Aniela: Schütz-Drucke in der Biblioteka Uniwersytecka Wrocław. Schütz-Jahrbuch 1987 Jg 9 s. 119-122

:: Kolbuszewska Aniela: Zbiory muzyczne. [w:] Polonika zagraniczne w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu : informator. [całość oprac. Julian Fercz i Ewa Pitak ; aut. Julian Fercz et al.]. Wrocław 1998, s. 188-197. (Zbiory i Prace Polonijne Bibliotek Polskich ; t. 8)

:: Kolbuszewska Aniela: Zbiory muzyczne kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. W: Z dziejów wielkomiejskiej fary. Wrocławski kościół św. Elżbiety w świetle historii i zabytków sztuki. Pod red. Mieczysława Zlata. Wrocław 1996. Acta Universitatis Wratislaviensis No 1826, Historia Sztuki 10, s. 233-238

:: Kolbuszewska Aniela: Zbiory muzyczne księcia brzeskiego Jana Chrystiana. Zeszyty Naukowe. Akademia Muzyczna we Wrocławiu. Nr 43. Wrocław 1987 s. 85-115

:: Kuhn Friedrich: Beschreibendes Verzeichnis der Alten Musikalien – Handschriften und Druckwerke – des Königlichen Gymnasiums zu Brieg [obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu]. Leipzig 1897. Beilage zu den Monatsheften für Musikgeschichte

:: Pfudel Ernst: Mittheilungen über die Bibliotheca Rudolfina der Königl. Ritter-Akademie zu Liegnitz. Progr. Nr. 153, 157, 159. Liegnitz 1876-1878

:: Pfudel Ernst: Die Musik-Handschriften der Königl. Ritter-Akademie zu Liegnitz. Monatshefte für Musikgeschichte 1886 Jg. 18 Beilage, 1889 Jg. 21 Beilage

:: Przywecka-Samecka Maria: Gabinet Muzyczny Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Bibliotekarz 1953 nr 3 s. 86-87

:: Przywecka-Samecka Maria: Polonica muzyczne w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Zeszyty Wrocławskie 1949 nr 3-4 s. 92-94

:: Wiermann Barbara: Die Musikaliensammlungen und Musikpflege im Umkreis der St. Elisabethkirche Breslau. Kirchliches und bürgerliches Musikleben im Kontrast. W: Early music – context and ideas. International Conference in Musicology, Kraków, 18-21 September 2003. Kraków 2003, s. 306-311

:: Woodward Julie: Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytecka (WRu). W: The New Grove dictionary of music and musicians. Second edition. Ed. by Stanley Sadie, executive ed. John Tyrrell. London 2001. Vol. 28, s. 277-278

:: Zduniak Maria: W sprawie utworów Józefa Elsnera [m.in. w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu]. Muzyka 1977 nr 2 s. 79-88