Przejdź do treści

Międzynarodowy katalog źródeł muzycznych RISM

Wejście do bazy


Międzynarodowy Katalog Źródeł Muzycznych (Répertoire International des Sources Musicales, „RISM”) zawiera ponad 700.000 rekordów, głównie rękopisów muzycznych, z ponad 700 bibliotek i archiwów na całym świecie. Wśród nich znajduje się ok. 9.500 rekordów bibliograficznych utworzonych dla ponad 2.000 rękopisów muzycznych z kolekcji Oddziału Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (stan na I półrocze 2010).

Katalog zawiera opisy podające między innymi dane dotyczące kompozytora, tytułu utworu, obsady wokalnej i instrumentalnej, jak również odesłania do literatury fachowej. Rękopisy opisane są szczegółowo również w odniesieniu do kopisty, a także miejsca i czasu powstania. Ponadto, praktycznie każdą kompozycję można zidentyfikować za pomocą incipitu muzycznego.

Rekordy rękopisów muzycznych z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego można przeglądać wpisując w polu wyszukiwania siglum PL WRu.