Katalog komputerowy BUWr. w systemie VIRTUA

Wejście do bazy

 

Informacje ogólne

 

Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu został utworzony w styczniu 1995 r.
Katalog rejestruje zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej oraz bibliotek specjalistycznych.
Katalog zawiera opisy bibliograficzne druków zwartych (książki), wydawnictw ciągłych (gazety i czasopisma) oraz dokumentów elektronicznych.

Aktualnie opracowaniem komputerowym objęte są wszystkie nowe wpływy z datą wydania od 1990 roku dla Biblioteki Uniwersyteckiej i od 1980 roku dla bibliotek specjalistycznych.

Zawartość katalogu komputerowego BUWr.

Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej rejestruje następujące zbiory:

1. Biblioteka Uniwersytecka :

  • książki wydane od 1994 r. (cały zbiór) i z wcześniejszą datą wydania - w wyborze (zob. Retrokonwersja)

  • czasopisma bieżące (cały zbiór) oraz tytuły nie kontynuowane – w wyborze

  • dokumenty elektroniczne – cały zbiór

  • mapy i nuty - w wyborze

2. biblioteki specjalistyczne:

  • książki wydane od 1995 r. oraz z wcześniejszą datą wydania - w wyborze

  • czasopisma - w wyborze

  • dokumenty elektroniczne - cały zbiór.

Kody lokalizacji i podlokalizacji bibliotek i oddziałów występujące w katalogu komputerowym BUWr.

 

symbol skrócona nazwa biblioteki/oddziału (LOKALIZACJA/PODLOKALIZACJA) pełna nazwa instytutu, katedry, zakładu, oddziału BU
Ant Antropologia Katedra Antropologii
Arch Archeologia Instytut Archeologii
Ast Astronomia Instytut Astronomiczny
BAs Biblioteka Austriacka Biblioteka Austriacka
Bbl Bibliotekoznawstwo Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Bch Biochemia Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej
Btn Botanika Instytut Biologii Roślin
BZk BU – Biblioteki Zakładowe BU – Oddział Bibliotek Zakładowych
Chm Chemia Wydział Chemii
Czs Czytelnia Czasopism BU – Czytelnia Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelnia Śląska
DCg BU – Druki Ciągłe BU – Oddział Opracowania Wydawnictw Ciągłych
DiKS Dziennikarstwo Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Dyr1 BU – Dyrekcja (Fryderyka Joliot-Curie 12)  
Dyr2 BU – Dyrekcja (Fryderyka Joliot-Curie 12)  
DZw BU – Druki Zwarte BU – Oddział Opracowania Druków Zwartych
Etn Etnologia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
FAn Filologia Angielska Instytut Filologii Angielskiej
FGr Filologia Germańska Instytut Filologii Germańskiej
FIn Filologia Indyjska * Zakład Filologii Indyjskiej
FKl Filologia Klasyczna Instytut Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej
FLS Biblioteka Instytutu Filozofii **

Instytutu Socjologii

Katedry Logiki i Metodologii Nauk

 
FPl Filologia Polska Instytut Filologii Polskiej
FRm Filologia Romańska Instytut Filologii Romańskiej
FSl Filologia Słowiańska Instytut Filologii Słowiańskiej
Fzk Fizyka Instytut Fizyki Doświadczalnej

Instytut Fizyki Teoretycznej

FZw Fizjologia Zwierząt Zakład Fizjologii Zwierząt
Ggr Geografia Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Glg Geologia Instytut Nauk Geologicznych
Grf BU – Zbiory Graficzne BU – Oddział Zbiorów Graficznych
Grm BU – Gromadzenie BU – Oddział Gromadzenia
GSL BU – Gabinet Śląsko-Łużycki BU - Gabinet Śląsko-Łużycki
Hst Historia Instytut Historyczny
HSz Historia Sztuki Instytut Historii Sztuki
Ifr Informatyka******* Instytut Informatyki
Inf BU – Informacja Naukowa BU – Oddział Informacji Naukowej
JOg Językoznawstwo Ogólne *** Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego
KAl BU – Katalog alfabetyczny BU – Oddział Katalogów Alfabetycznych
Klt Kulturoznawstwo Katedra Kulturoznawstwa
Krt BU – Zbiory Kartograficzne BU – Oddział Zbiorów Kartograficznych
KRz BU – Katalog Rzeczowy BU – Oddział Katalogów Rzeczowych
Lct BU-Czytelnia Główna BU – Czytelnia Główna
Mag BU BU – Magazyn główny
MKn BU – Magazyn i Konserwacja BU – Oddział Magazynów i Konserwacji
MKl Meteorologia i Klimatologia Zakład Meteorologii i Klimatologii
Mkr Mikrobiologia Instytut Genetyki i Mikrobiologii
MPrz Muzeum Przyrodnicze Muzeum Przyrodnicze
Mtm Matematyka******* Instytut Matematyczny
MtI Matematyka i Informatyka******** Wydział Matematyki i Informatyki
Muz BU – Zbiory Muzyczne BU – Oddział Zbiorów Muzycznych
Ndr Niderlandystyka Katedra Filologii Niderlandzkiej
NPI Nauki Polityczne ****  
NSp Nauki Społeczne ***** Wydział Nauk Społecznych d. Instytut Filozofii, Instytut Socjologii, Katedra Logiki i Metodologii Nauk (d. FLS) oraz Instytut Nauk Politycznych (d. NPl)
OBi BU – Bibliologia BU – Oddział Bibliologiczny
OBt Ogród Botaniczny Ogród Botaniczny
P periodyk  
PAd Prawo i Administracja Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Pdg Pedagogika Instytut Pedagogiki
Psch Psychologia Instytut Psychologii
Rkp BU – Rękopisy BU – Oddział Rękopisów
Rpr BU – Reprografia BU – Oddział Reprograficzny
S Skrypty  
SDr BU – Stare Druki BU – Oddział Starych Druków
SJO Studium Języków Obcych Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
SSK BU – Sekcja Komputerowa BU – Samodzielna Sekcja Komputerowa
Wpz BU – Wypożyczalnia BU – Wypożyczalnie
Zlg Zoologia Instytut Zoologiczny

 

* Wyodrębniony księgozbiór Instytutu Filologii Indyjskiej przy Bibliotece Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej

 

** Biblioteka istniała do września 2000 r., potem wcielona do Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych

 

*** Biblioteka istniała do grudnia 2003 r., potem wcielona do Biblioteki Filologii Germańskiej

 

****Biblioteka istniała do września 2000 r., potem wcielona do Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych

 

*****Powstała z połączenia biblioteki Instytutu Nauk Politycznych oraz biblioteki instytutów Filozofii, Socjologii i Logiki.

 

***** Biblioteka istniała do 2006 r., potem w połączeniu z biblioteką Instytut Matematyki utworzyła Bibliotekę Wydziału Matematyki i Informatyki

 

******* Biblioteka istniała do 2006 r., potem w połączeniu z biblioteką Instytut Informatyki utworzyła Bibliotekę Wydziału Matematyki i Informatyki

 

******** Powstała z połączenia bibliotek Instytut Informatyki i Instytut Matematycznego

Wykaz bibliotek specjalistycznych nie objętych katalogiem komputerowym

Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej nie obejmuje zbiorów następujących bibliotek specjalistycznych:

Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta (własny katalog komputerowy).

Pozostałe biblioteki specjalistyczne dostępne są w katalogu komputerowym a ich zbiory opracowywane są centralnie przez Bibliotekę Uniwersytecką oraz biblioteki współpracujące.

Każdy egzemplarz zarejestrowany w katalogu komputerowym, w rubryce "Lokalizacja", zawiera informację o miejscu przechowywania. Sygnatura egzemplarzy pochodzących z księgozbiorów bibliotek specjalistycznych oznaczona jest kodem lokalizacji.

Uwaga: Bieżące nabytki niektórych bibliotek specjalistycznych są nadal opracowywane metodą tradycyjną - na kartach katalogowych. Informacje o tych książkach zawierają katalogi kartkowe lokalne - dostępne w danej bibliotece oraz centralny katalog bibliotek specjalistycznych UWr.

Retrokonwersja

Po roku 1995 materiały biblioteczne z wcześniejszą datą wydania zostały wprowadzone do katalogu komputerowego w drodze retrokonwersji.

Retrokonwersją objęto w Bibliotece Uniwersyteckiej:

 • wydawnictwa zwarte wydane od 1994 r.

 • księgozbiór skryptów i podręczników

 • tomy monograficzne z serii Acta Universitatis Wratislaviensis

 • książki z serii Biblioteka Narodowa

oraz w wyborze:

 • książki wydane w 1993 r.

 • publikacje pracowników UWr. (głównie wydane po 1973 r.)

 • literatura emigracyjna (publikacje po 1980 r.)

 • księgozbiór podręczny Czytelni Głównej (bez publikacji wydanych przed 1945 r. oraz niektórych wydawnictw wielotomowych typu encyklopedie, słowniki itp.)

 • wydania książek, których tytuły wchodziły do księgozbioru skryptów i podręczników

 • wydania książek, których tytuły wchodziły do księgozbioru podręcznego Czytelni Głównej

 • wydawnictwa wielotomowe, których kolejne tomy wydano po 1995 r.

W wybranych bibliotekach zakładowych retrokonwersją objęto:

 • księgozbiory czytelniane oraz podręczniki i skrypty

 • zasoby z lat wcześniejszych wybierane na podstawie wewnętrznych ustaleń.

Hasła przedmiotowe

Opisy bibliograficzne książek i czasopism z Biblioteki Uniwersyteckiej zaopatrzone są w hasła przedmiotowe. Część książek z księgozbiorów bibliotek specjalistycznych nie posiada haseł przedmiotowych. 

 

Klasyfikacja KBK

 

Opisy bibliograficzne książek i czasopism z Biblioteki Uniwersyteckiej przeznaczonych do udostępniania w obszarze wolnego dostępu do zbiorów zaopatrzone są w symbol klasyfikacji według schematu Klasyfikacji Biblioteki Kongresu.

Status książki

Rekordy egzemplarza wszystkich materiałów bibliotecznych ujętych w katalogu komputerowym posiadają określony status, tj. oznaczenie stanu, w jakim znajduje się dany egzemplarz w trakcie procesu opracowania, udostępniania, konserwacji itp.

Status związany z procesem udostępniania

Status

Objaśnienie

Dostępny

Egzemplarz może być zamówiony przez użytkownika.

Na miejscu

Nie wypożycza się na zewnątrz. Egzemplarz może być udostępniany wyłącznie w czytelniach.

Zamówiony

Egzemplarz zamówiony przez użytkownika drogą komputerową do wypożyczalni lub do czytelni. Egzemplarz zamówiony, ale nie odebrany przez użytkownika w ciągu 3 dni, automatycznie uzyskuje status "dostępny” lub "na miejscu”.

Zwrot (data)

Egzemplarz wypożyczony przez użytkownika. Po zapowiedzi ‶zwrot” wprowadzona komputerowo data wskazuje termin, w którym książka powinna powrócić do magazynu.

Informacja na   miejscu w bibliotece

Egzemplarz znajduje się w bibliotece specjalistycznej. Informacje o sposobie udostępniania w bibliotece specjalistycznej.

Właśnie zwrócony

Egzemplarz, który został zwrócony przez użytkownika, ale jeszcze nie powrócił na półkę w magazynie. Dostępny będzie dopiero następnego dnia.

Krótki termin ważności

Egzemplarz wypożyczony na okres 14 dni.

W drodze

Egzemplarz niedostępny, w drodze pomiędzy lokalizacjami.

Nie zwrócono w terminie

Egzemplarz niedostępny, ponieważ jest przetrzymany przez użytkownika.

Status związany z procesem opracowania:

Status

Objaśnienie

W oprac. czasopism

Rocznik (numer) czasopisma niedostępny - w trakcie opracowania.

W rzeczowym oprac.

Egzemplarz niedostępny - książce nadawane są hasła przedmiotowe

W oprawie

Egzemplarz niedostępny - poddawany oprawie.

W konserwacji

Egzemplarz niedostępny - poddawany konserwacji.

W reprografii

Egzemplarz niedostępny - chwilowo przekazany do pracowni reprograficznej.

Czasowo niedostępny

Egzemplarz niedostępny – brak na półce w magazynie.

Zagubiony

Egzemplarz zagubiony przez użytkownika.

Wycofany

Egzemplarz wycofany z księgozbioru na skutek zniszczenia, zdezaktualizowanie treści itp.

Klasyfikacja KBK

Egzemplarz niedostępny - książce nadawany jest symbol Klasyfikacji Biblioteki Kongresu. Status zmienia się automatycznie w ciągu 5 dni roboczych.

Brak

Egzemplarz wykreślony z księgozbioru na podstawie wykazu braków.

W opracowaniu

W trakcie opracowania formalnego i przedmiotowego

 

do góry