Przejdź do treści

Katalog komputerowy BUWr. w systemie VIRTUA

Wejście do bazy


Informacje ogólne

Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu został utworzony w styczniu 1995 r.
Katalog rejestruje zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej oraz bibliotek specjalistycznych.
Katalog zawiera opisy bibliograficzne druków zwartych (książki), wydawnictw ciągłych (gazety i czasopisma) oraz dokumentów elektronicznych.

Aktualnie opracowaniem komputerowym objęte są wszystkie nowe wpływy z datą wydania od 1990 roku dla Biblioteki Uniwersyteckiej i od 1980 roku dla bibliotek specjalistycznych.


Zawartość katalogu komputerowego BUWr.

Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej rejestruje następujące zbiory:

1. Biblioteka Uniwersytecka:

  • książki wydane od 1994 r. (cały zbiór) i z wcześniejszą datą wydania - w wyborze (zob. Retrokonwersja)

  • czasopisma bieżące (cały zbiór) oraz tytuły nie kontynuowane – w wyborze

  • dokumenty elektroniczne – cały zbiór

  • mapy i nuty - w wyborze

 • 2. Biblioteki specjalistyczne:

  • książki wydane od 1995 r. oraz z wcześniejszą datą wydania - w wyborze

  • czasopisma - w wyborze

  • dokumenty elektroniczne - cały zbiór.


 • Kody lokalizacji i podlokalizacji bibliotek i oddziałów występujące w katalogu komputerowym BUWr.

  symbol skrócona nazwa biblioteki/oddziału (LOKALIZACJA/PODLOKALIZACJA) pełna nazwa instytutu, katedry, zakładu, oddziału BU
  Ant Antropologia Katedra Antropologii
  Arch Archeologia Instytut Archeologii
  Ast Astronomia Instytut Astronomiczny
  BAs Biblioteka Austriacka Biblioteka Austriacka
  Bbl Bibliotekoznawstwo Instytut Nauk o Informacji i Mediach
  Bch Biochemia Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej
  Btn Botanika Instytut Biologii Roślin
  BZk BU – Biblioteki Zakładowe BU – Oddział Bibliotek Zakładowych
  Chm Chemia Wydział Chemii
  Czs Czytelnia Czasopism BU – Czytelnia Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelnia Śląska
  DCg BU – Druki Ciągłe BU – Oddział Opracowania Wydawnictw Ciągłych
  DiKS Dziennikarstwo Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
  Dyr1 BU – Dyrekcja (Fryderyka Joliot-Curie 12)  
  Dyr2 BU – Dyrekcja (Fryderyka Joliot-Curie 12)  
  DZw BU – Druki Zwarte BU – Oddział Opracowania Druków Zwartych
  Etn Etnologia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
  FAn Filologia Angielska Instytut Filologii Angielskiej
  FGr Filologia Germańska Instytut Filologii Germańskiej
  FIn Filologia Indyjska * Zakład Filologii Indyjskiej
  FKl Filologia Klasyczna Instytut Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej
  FLS Biblioteka Instytutu Filozofii **

  Instytutu Socjologii

  Katedry Logiki i Metodologii Nauk

   
  FPl Filologia Polska Instytut Filologii Polskiej
  FRm Filologia Romańska Instytut Filologii Romańskiej
  FSl Filologia Słowiańska Instytut Filologii Słowiańskiej
  Fzk Fizyka Instytut Fizyki Doświadczalnej

  Instytut Fizyki Teoretycznej

  FZw Fizjologia Zwierząt Zakład Fizjologii Zwierząt
  Ggr Geografia Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
  Glg Geologia Instytut Nauk Geologicznych
  Grf BU – Zbiory Graficzne BU – Oddział Zbiorów Graficznych
  Grm BU – Gromadzenie BU – Oddział Gromadzenia
  GSL BU – Gabinet Śląsko-Łużycki BU - Gabinet Śląsko-Łużycki
  Hst Historia Instytut Historyczny
  HSz Historia Sztuki Instytut Historii Sztuki
  Ifr Informatyka******* Instytut Informatyki
  Inf BU – Informacja Naukowa BU – Oddział Informacji Naukowej
  JOg Językoznawstwo Ogólne *** Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego
  KAl BU – Katalog alfabetyczny BU – Oddział Katalogów Alfabetycznych
  Klt Kulturoznawstwo Katedra Kulturoznawstwa
  Krt BU – Zbiory Kartograficzne BU – Oddział Zbiorów Kartograficznych
  KRz BU – Katalog Rzeczowy BU – Oddział Katalogów Rzeczowych
  Lct BU-Czytelnia Główna BU – Czytelnia Główna
  Mag BU BU – Magazyn główny
  MKn BU – Magazyn i Konserwacja BU – Oddział Magazynów i Konserwacji
  MKl Meteorologia i Klimatologia Zakład Meteorologii i Klimatologii
  Mkr Mikrobiologia Instytut Genetyki i Mikrobiologii
  MPrz Muzeum Przyrodnicze Muzeum Przyrodnicze
  Mtm Matematyka******* Instytut Matematyczny
  MtI Matematyka i Informatyka******** Wydział Matematyki i Informatyki
  Muz BU – Zbiory Muzyczne BU – Oddział Zbiorów Muzycznych
  Ndr Niderlandystyka Katedra Filologii Niderlandzkiej
  NPI Nauki Polityczne ****  
  NSp Nauki Społeczne ***** Wydział Nauk Społecznych d. Instytut Filozofii, Instytut Socjologii, Katedra Logiki i Metodologii Nauk (d. FLS) oraz Instytut Nauk Politycznych (d. NPl)
  OBi BU – Bibliologia BU – Oddział Bibliologiczny
  OBt Ogród Botaniczny Ogród Botaniczny
  P periodyk  
  PAd Prawo i Administracja Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  Pdg Pedagogika Instytut Pedagogiki
  Psch Psychologia Instytut Psychologii
  Rkp BU – Rękopisy BU – Oddział Rękopisów
  Rpr BU – Reprografia BU – Oddział Reprograficzny
  S Skrypty  
  SDr BU – Stare Druki BU – Oddział Starych Druków
  SJO Studium Języków Obcych Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
  SSK BU – Sekcja Komputerowa BU – Samodzielna Sekcja Komputerowa
  Wpz BU – Wypożyczalnia BU – Wypożyczalnie
  Zlg Zoologia Instytut Zoologiczny

  * Wyodrębniony księgozbiór Instytutu Filologii Indyjskiej przy Bibliotece Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej

  ** Biblioteka istniała do września 2000 r., potem wcielona do Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych

  *** Biblioteka istniała do grudnia 2003 r., potem wcielona do Biblioteki Filologii Germańskiej

  ****Biblioteka istniała do września 2000 r., potem wcielona do Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych

  *****Powstała z połączenia biblioteki Instytutu Nauk Politycznych oraz biblioteki instytutów Filozofii, Socjologii i Logiki.

  ***** Biblioteka istniała do 2006 r., potem w połączeniu z biblioteką Instytut Matematyki utworzyła Bibliotekę Wydziału Matematyki i Informatyki

  ******* Biblioteka istniała do 2006 r., potem w połączeniu z biblioteką Instytut Informatyki utworzyła Bibliotekę Wydziału Matematyki i Informatyki

  ******** Powstała z połączenia bibliotek Instytut Informatyki i Instytut Matematycznego


  Wykaz bibliotek specjalistycznych nie objętych katalogiem komputerowym

  Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej nie obejmuje zbiorów następujących bibliotek specjalistycznych:

  Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta (własny katalog komputerowy).

  Pozostałe biblioteki specjalistyczne dostępne są w katalogu komputerowym a ich zbiory opracowywane są centralnie przez Bibliotekę Uniwersytecką oraz biblioteki współpracujące.

  Każdy egzemplarz zarejestrowany w katalogu komputerowym, w rubryce "Lokalizacja", zawiera informację o miejscu przechowywania. Sygnatura egzemplarzy pochodzących z księgozbiorów bibliotek specjalistycznych oznaczona jest kodem lokalizacji.

  Uwaga: Bieżące nabytki niektórych bibliotek specjalistycznych są nadal opracowywane metodą tradycyjną - na kartach katalogowych. Informacje o tych książkach zawierają katalogi kartkowe lokalne - dostępne w danej bibliotece oraz centralny katalog bibliotek specjalistycznych UWr.


  Retrokonwersja

  Po roku 1995 materiały biblioteczne z wcześniejszą datą wydania zostały wprowadzone do katalogu komputerowego w drodze retrokonwersji.

  Retrokonwersją objęto w Bibliotece Uniwersyteckiej:

  • wydawnictwa zwarte wydane od 1994 r.

  • księgozbiór skryptów i podręczników

  • tomy monograficzne z serii Acta Universitatis Wratislaviensis

  • książki z serii Biblioteka Narodowa

  oraz w wyborze:

  • książki wydane w 1993 r.

  • publikacje pracowników UWr. (głównie wydane po 1973 r.)

  • literatura emigracyjna (publikacje po 1980 r.)

  • księgozbiór podręczny Czytelni Głównej (bez publikacji wydanych przed 1945 r. oraz niektórych wydawnictw wielotomowych typu encyklopedie, słowniki itp.)

  • wydania książek, których tytuły wchodziły do księgozbioru skryptów i podręczników

  • wydania książek, których tytuły wchodziły do księgozbioru podręcznego Czytelni Głównej

  • wydawnictwa wielotomowe, których kolejne tomy wydano po 1995 r.

  W wybranych bibliotekach zakładowych retrokonwersją objęto:

  • księgozbiory czytelniane oraz podręczniki i skrypty

  • zasoby z lat wcześniejszych wybierane na podstawie wewnętrznych ustaleń.


  Hasła przedmiotowe

  Opisy bibliograficzne książek i czasopism z Biblioteki Uniwersyteckiej zaopatrzone są w hasła przedmiotowe. Część książek z księgozbiorów bibliotek specjalistycznych nie posiada haseł przedmiotowych. 


  Klasyfikacja KBK

  Opisy bibliograficzne książek i czasopism z Biblioteki Uniwersyteckiej przeznaczonych do udostępniania w obszarze wolnego dostępu do zbiorów zaopatrzone są w symbol klasyfikacji według schematu Klasyfikacji Biblioteki Kongresu.


  Status książki

  Rekordy egzemplarza wszystkich materiałów bibliotecznych ujętych w katalogu komputerowym posiadają określony status, tj. oznaczenie stanu, w jakim znajduje się dany egzemplarz w trakcie procesu opracowania, udostępniania, konserwacji itp.

  Status związany z procesem udostępniania

  Status

  Objaśnienie

  Dostępny

  Egzemplarz może być zamówiony przez użytkownika.

  Na miejscu

  Nie wypożycza się na zewnątrz. Egzemplarz może być udostępniany wyłącznie w czytelniach.

  Zamówiony

  Egzemplarz zamówiony przez użytkownika drogą komputerową do wypożyczalni lub do czytelni. Egzemplarz zamówiony, ale nie odebrany przez użytkownika w ciągu 3 dni, automatycznie uzyskuje status "dostępny” lub "na miejscu”.

  Zwrot (data)

  Egzemplarz wypożyczony przez użytkownika. Po zapowiedzi ‶zwrot” wprowadzona komputerowo data wskazuje termin, w którym książka powinna powrócić do magazynu.

  Informacja na   miejscu w bibliotece

  Egzemplarz znajduje się w bibliotece specjalistycznej. Informacje o sposobie udostępniania w bibliotece specjalistycznej.

  Właśnie zwrócony

  Egzemplarz, który został zwrócony przez użytkownika, ale jeszcze nie powrócił na półkę w magazynie. Dostępny będzie dopiero następnego dnia.

  Krótki termin ważności

  Egzemplarz wypożyczony na okres 14 dni.

  W drodze

  Egzemplarz niedostępny, w drodze pomiędzy lokalizacjami.

  Nie zwrócono w terminie

  Egzemplarz niedostępny, ponieważ jest przetrzymany przez użytkownika.

  Status związany z procesem opracowania:

  Status

  Objaśnienie

  W oprac. czasopism

  Rocznik (numer) czasopisma niedostępny - w trakcie opracowania.

  W rzeczowym oprac.

  Egzemplarz niedostępny - książce nadawane są hasła przedmiotowe

  W oprawie

  Egzemplarz niedostępny - poddawany oprawie.

  W konserwacji

  Egzemplarz niedostępny - poddawany konserwacji.

  W reprografii

  Egzemplarz niedostępny - chwilowo przekazany do pracowni reprograficznej.

  Czasowo niedostępny

  Egzemplarz niedostępny – brak na półce w magazynie.

  Zagubiony

  Egzemplarz zagubiony przez użytkownika.

  Wycofany

  Egzemplarz wycofany z księgozbioru na skutek zniszczenia, zdezaktualizowanie treści itp.

  Klasyfikacja KBK

  Egzemplarz niedostępny - książce nadawany jest symbol Klasyfikacji Biblioteki Kongresu. Status zmienia się automatycznie w ciągu 5 dni roboczych.

  Brak

  Egzemplarz wykreślony z księgozbioru na podstawie wykazu braków.

  W opracowaniu

  W trakcie opracowania formalnego i przedmiotowego