Przejdź do treści

Kolekcja śląsko-łużycka - d. Gabinet Śląsko-Łużycki - Zbiory

Wielkość zbiorów

druki zwarte: ponad 59.000 wol.

druki ciągłe: ponad 69.000 wol.

Wratislaviana: 9.401 wol.

druki ulotne: ponad 100.000 jednostek

mikroformy: ponad 29.500 zwojów

CD-ROM, DVD i inne dokumenty elektroniczne: ponad 350 płyt i ponad 10 innych dokumentów elektronicznych


Katalogi

Kompletna informacja o zbiorach Kolekcji śląsko-łużyckiej jest dostępna w internecie dzięki możliwości łącznego przeszukiwania katalogu komputerowego BUWr oraz wybranych katalogów zdigitalizowanych (tj. kartkowych katalogów alfabetycznych książek, czasopism i katalogu systematycznego d. Gabinetu Śląsko-Łużyckiego oraz drukowanych katalogów Wratislavianów).

Katalogi komputerowe:

:: Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej [Wejście] [Więcej informacji]

Katalogi zdigitalizowane

Katalogi zdigitalizowane zawierają opisy materiałów bibliotecznych Kolekcji śląsko-łużyckiej (z wyłączeniem dokumentów życia społecznego) według stanu na koniec 2000 r.

:: Katalog alfabetyczny książek [Wejście] [Więcej informacji]

:: Katalog alfabetyczny czasopism [Wejście] [Więcej informacji]

:: Katalog systematyczny [Wejście] [Więcej informacji]

:: Katalog Wratislavianów [Wejście] [Więcej informacji] [Formularz zamówienia]

Katalogi kartkowe

:: Katalog alfabetyczny książek

:: Katalog alfabetyczny czasopism

:: Katalog systematyczny

:: Katalog alfabetyczny mikrofilmów wydawnictw zwartych i ciągłych

Katalogi kartkowe (książek, czasopism i katalog systematyczny) dostępne są lokalnie w budynku przy ul. F. Joliot-Curie 12.. Katalogi te zostały zamknięte w czerwcu 2006 r.
Katalog alfabetyczny mikrofilmów wydawnictw zwartych i ciągłych jest dostępny lokalnie w budynku przy ul. F. Joliot-Curie 12.

Katalogi Drukowane

:: Katalog der Druckschriften über die Stadt Breslau, Hrsg. von der Verwaltung der Stadtbibliotek ;[Bearb.: Heinr. Wendt], Breslau 1903

:: Katalog der Druckschriften über die Stadt Breslau : I. Nachtrag umfassend die Zugänge von 1903 bis 1913. Hrsg. von der Verwaltung der Stadtbibliotek ;[Bearb.: Heinr. Wendt] Breslau, 1915. Egzemplarz interfoliowany z odręcznymi uzupełnieniami do końca działalności Biblioteki Miejskiej

:: Z. Gostomska -Zarzycka, Materiały do katalogu druków języka łużyckiego. Wrocław 1950.

:: J.Ignatowicz, Katalog czasopism śląskich, T.1-2, Wrocław 1960.

:: W. Reychmanowa, Śląski indeks ikonograficzny. Cz.1-3, Wrocław 1962.


Fotokatalog starych druków w Kolekcji śląsko-łużyckiej (5 862 dzieła) dostępny jest w Oddziale Starych Druków.